Hopp til innhold

Status for opptak, sensur og eksamen

Etter at streikene ble avsluttet har Politihøgskolen (PHS) arbeidet systematisk for å få en endelig og detaljert oversikt over konsekvensene for studenter og ansatte.

Opptak av studenter til høsten 2012 fortsetter, og avsluttes som planlagt. 

Når det gjelder sensur og eksamen er følgende siste nytt:

Til tross for utsatt sensur på bacheloroppgaven ser det nå ut til at de aller fleste vil kunne få sine vitnemål utskrevet til avslutningsseremoniene 21. og 22. juni i henholdsvis Oslo og Bodø. De som har tatt eksamen i veitrafikk vil  få vitnemålene sine tilsendt ca. 1. juli. Studentene får nærmere informasjon på studentweb.

Når det gjelder etter- og videreutdanninger som ble berørt av streiken, arbeides det med å sette nye datoer for eksamen og sensur, og de berørte blir informert direkte om dette.

For øvrig er det naturlig nok et stort etterslep av oppgaver i berørte avdelinger ved PHS, men det arbeides godt på alle plan med å prioritere og komme ajour så raskt det lar seg gjøre.

Publisert: - Sist oppdatert: |