Hopp til innhold

Opptrapping av streik ved PHS i Oslo

Det er varslet opptrapping av streik fra onsdag 30. mai. Innkalte til opptak møter imidlertid som planlagt over hele landet.

Unio ved Forskerforbundet tar ytterligere 37 medlemmer ut i streik fra onsdag morgen klokken 06. I alt er da 97 ansatte ved PHS i Oslo i streik.

Undervisning og eksamen
Inntil videre går undervisning ved Politihøgskolen som planlagt. Studenter ved PHS i Oslo forholder seg til planlagte aktiviteter, men må være forberedt på endringer. Eksamen går foreløpig som normalt, med unntak eksamen i Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledelse, som er avlyst grunnet streiken.

Opptak til Politihøgskolen
Opptaket av studenter, inkludert de fysiske testene, går som planlagt inntil eventuell annen informasjon blir gitt. Innkalte til opptak møter som planlagt over hele landet.

Misvisende om streikebryteri og opptak
Politiforum skrev i helgen om mulig streikebryteri ved Politihøgskolen. Tirsdag ettermiddag skrev Politiforums nettutgave om dette på nytt, og opplyste at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) hadde konkludert med at det arbeidet høgskolen gjør i Bergen er  å anse som streikebryteri. Videre at opptaket av studenter i Bergen nå må stoppes som følge av dette. Både påstandene om streikebryteri og at opptaket skal stoppes er misvisende. Opptaksansvarlig, en politioverbetjent i Hordaland, ble tatt ut i streik. Vedkommende var innbeordret til Politihøgskolen og dermed underlagt høgskolens linje. Nærmeste overordnet ved Politihøgskolen overtok vedkommendes arbeidsoppgaver. Dette er i tråd med de råd og retningslinjer som ble gitt av FAD, noe departementet bekrefter overfor PHS også tirsdag. Opptakene i Bergen fortsetter som planlagt denne uken. 

Publisert: - Sist oppdatert: |