Hopp til innhold

Utsatt sensur for alle studenter ved Politihøgskolen

Fordi både sensorer og studieadministrasjonen streiker forsinkes sensur. Sensur vil ferdigstilles når streiken er over. Først etter streikens slutt kan man si noe om når sensur vil falle.

Vedrørende sensur og vitnemål for B3 studenter: Politihøgskolen følger situasjonen nøye. Men det er ikke mulig, på nåværende tidspunkt, å kunne gi svar på om sensur faller og vitnemål vil bli ferdig utstedt før sommerferien. Dette avhenger av den videre utvikling av streiken. Så snart ny informasjon foreligger vil informasjon bli gitt her.

Eksamen
Eksamen går foreløpig som normalt, med unntak eksamen i Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledelse (uke 22), og Funksjonsrettet ledelse innsatsledelse og operasjonsledelse (samling uke 23 og muntlig eksamen uke 24) som er utsatt grunnet streiken.

Publisert: - Sist oppdatert: |