Hopp til innhold

Mars

Politi og familievold

Førsteamanuensis Geir Aas ved PHS intervjues rundt temaet i gårsdagens Schrödingers katt.

Positiv debatt om politiutdanningen

Studentrådsleder Simen Bakke ved PHS i Oslo/Kongsvinger har i innlegg og intervjuer uttalt at utdanningen er for lite praktisk rettet. Dette har blitt fanget opp av mange medier de siste dagene.

Studentene evaluerer utdanningen

Som en del av Politihøgskolens evalueringssystem er studentene i Fagutvalget med på å påvirke utviklingen av utdanningsinnholdet i utdanningen på B2.

Ingen må falle mellom

Høgskolelektor Birgitte Ellefsen har skrevet en kronikk i dagens utgave av Dagsavisen om å falle mellom begrepene menneskehandel og sosial dumping.

Flere PHS-studenter drar på utveksling

Forrige uke startet årets hovedutveksling til og fra politiutdanningsinstitusjonene PHS samarbeider med. 28 studenter fra PHS er med i årets utvekslingsprogram.

Flere søkere til Politihøgskolen

3442 søkte seg til Politihøgskolen innen fristen 1. mars. Det er 73 flere søkere enn i 2011. Kvinneandelen er på nær 40 prosent, det er en liten økning fra året før.

Arbeidslivsdagen arrangeres i dag

Målet med dagen er at studentene skal få møte potensielle arbeidsgivere via stands, demonstrasjoner og presentasjoner i auditoriene.