Hopp til innhold

Fikk prøve seg på realistiske redningsoppdrag

Kolliderte biler, røyklagt tunnel og skadde personer flytende i havet var noe av det førsteårsstudentene i Bodø møtte på under forrige ukes redningsøvelse.

Redningsøvelsen bestod av fire scenarioer; to ulike trafikkulykker med front mot front, påkjørsel av syklist og båtforlis. Studentene fikk blant annet prøve seg ute blant publikum, på trafikkdirigering, åstedsarbeid, straksavhør, sporsikring og samvirke med brannvesen, ambulanse, Sivilforsvaret og Statens Vegvesen/NAF.

- Politihøgskolen skal utdanne generalisten. Dette gjenspeiler intensjonen også i denne øvelsesformen, der vi prøver å gi studentene et helhetlig bilde av politiarbeidet som skal gjøres ved slike typer hendelser. Dette ved å belyse de ulike elementene som inngår i selve redningstjenesten, men også det etterfølgende arbeidet med den informasjonen vi har avdekket i selve innsatsen på et skadested. Vi ønsker at de skal se sammenhengen mellom operativ tjeneste og det etterforskningsarbeidet som første enhet på åstedet foretar seg. Studentene var veldig overrasket over hvor virkelig øvelsen var, forteller politioverbetjent Linda Torbjørnsen og legger til:Markører i vannet

- Vi er veldig fornøyd med at samtlige studenter har fått være politi under et scenario og markør under et annet. Studentene fikk også mulighet til å observere det tredje scenarioet - det ligger mye læring i å se hvordan andre løser et oppdrag. Jeg må si jeg er imponert over innsatsen studentene har lagt i redningsøvelsen.

 

Oppfordrer til å fortsette med slike øvelser
Studentrådsleder i Bodø, Halvor Grønli, synes i likhet med Torbjørnsen at studentene gjorde en veldig god innsats under redningsøvelsen. Selv var han med som markør og så tydelig hvor stort utbytte studentene hadde av øvelsen.

- Etter sommeren skal studentene ut i praksis, og da kommer slik praktisk erfaring svært godt med. Jeg oppfordrer Politihøgskolen til å fortsette med slike gode praktiske øvelser. De gir både nyttig erfaring og viser på en utmerket måte det viktige samvirket mellom redningsetatene.

Teori ut i praksis
Gjennom forelesninger og klasseromsundervisning i forkant hadde studentene fått presentert prinsippene og teorien som omfatter redningstjeneste i politiet og hva ansvarsområdene er.

- Ved praktisk erfaring og refleksjonPåkjørsel syklist gjennom en øvelsessituasjon får de dannet grunnlaget for sin forståelse av begrepene og prinsippene som teoretisk er formidlet under undervisning. Dette vil da bli kunnskap i handling og være grunnlaget for den praktiske kunnskapen de vil tilegne seg mer av gjennom praksisåret sitt, sier Torbjørnsen.

Ble veiledet av erfaren innsatsleder
Studentene som var innsatsledere under scenarioene ble veiledet av en erfaren innsatsleder. Torbjørnsen uttaler at dette var for å få ”mestereffekten” og hjelp til å se de momentene som er spilt inn.

- Årsaken til at dette elementet ble lagt til, er at mesteren er praktikeren og at studenten da kunne lære å se nye nyanser i situasjonen. Ved hjelp av mesteren ble studentene satt inn i innsatslederens og politiets praksis.

La frem sitt arbeid
Etter at øvelsen var over, fikk et utvalg av studentene i oppdrag å legge frem sitt arbeid fra scenarioet de deltok på.

- Studentene gikk blant annet gjennom alle rapportene som skulle skrives i ettertid og hvilke gjøremål som gjensto, som blant annet blodprøve, tekniske undersøkeleser av biler og eventuelt heving av båt. De la frem det som fungerte bra, hva de kunne ha gjort annerledes og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Ambulansetjenesten, Salten brann og Sivilforsvaret delte også sine erfaringer fra øvelsen under denne seansen.

Publisert: - Sist oppdatert: |