Hopp til innhold

Flere søkere til Politihøgskolen

3442 søkte seg til Politihøgskolen innen fristen 1. mars. Det er 73 flere søkere enn i 2011. Kvinneandelen er på nær 40 prosent, det er en liten økning fra året før.

- Det er positivt at Politihøgskolen fremstår som en attraktiv utdanning – og politiet som et interessant yrkesvalg. Disse tallene måler først og fremst interesse, vi må nå se an den videre opptaksprosessen når det gjelder søkernes kvalifikasjoner og egnethet. Men det er gledelig at vi i utgangspunktet fremstår som et interessant valg for mange søkere, og at 40 prosent av disse er kvinner, sier sjef for PHS, Håkon Skulstad.

Politihøgskolen har også mange som har skolen som første prioritet, nærmere bestemt 2733 søkere. Det er interesse for alle læresteder i Bodø, Stavern, Kongsvinger og Oslo. Noen flere søker seg til lærestedene utenfor Oslo som førsteprioritet sammenlignet med 2011. 1551 søkere har kun søkt PHS, det er ca 45 prosent av søkerne. Det skal tas opp 720 studenter fra høsten 2012 fordelt på lærestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

- Det tyder på at mange er svært målrettet, de ser PHS som det klare alternativet. Vi har med andre ord mange svært motiverte søkere, noe som også er meget bra, sier Skulstad. 

Fordeler seg på alle landets fylker
Flest søkere er det fra Akershus (491), tett fulgt av Oslo (463). I fjor kom det flest søkere fra Oslo. Deretter følger Hordaland (272), Sør-Trøndelag (238) og Rogaland (234). Færrest søkere er det fra Aust-Agder (44), Finnmark (51) og Sogn og Fjordane (66). 


Søkertall geografisk

Se diagrammet i full størrelse

Sett i sammenheng med folketall er også Akershus på topp når det gjelder antall som søker PHS, men her blir bildet noe annet for en del fylker enn hvis man ser på selve antallet som søker.  Søkere pr. 10.000 innbyggere

Se diagrammet i full størrelse


Gjennomsnittsalderen er 22 år for kvinner og 22,8 år for menn.

Den videre prosessen med opptak på PHS er slik:

  • 4. mai vil være klart hvor mange som fyller de formelle kravene for å bli innkalt til opptaksprøver. De som da består fysiske tester og legeundersøkelse blir vurdert videre av en opptaksnemnd i forhold til egnethet. 
  • Samtidig – altså 4. mai - vil PHS også kunne opplyse om antallet søkere som har oppgitt at de har etnisk minoritetsbakgrunn.
  • 20. juli vil det endelige resultatet foreligge gjennom samordna opptak. Da vil også PHS kunne konkludere med antall kvalifiserte søkere, og endelige tall og fordeling.

Statistikk

Antall søkere:                     

2009

3423

2010

3844

2011

3369

2012

3442Andel kvinner:

2009

38,71%

2010

36,58%

2011

38,47%

2012

39,89%

Publisert: - Sist oppdatert: |