Hopp til innhold

Har filmet ferdig 30 nye sekvenser til skytesimulatorene

- Prosjektet har gått over all forventning og resultatet av filmingen er meget bra, sier prosjektleder Steinar Henriksen.


    KLARE TIL STUDIESTART: Filmsekvensene vil være klare til bruk fra studiestart kommende høst.

    KLARE TIL STUDIESTART: Filmsekvensene vil være klare til bruk
    fra studiestart kommende høst.


Halvparten av de nye filmsekvensene tar utgangspunkt i reelle hendelser fra Norge. Øvrige filmsekvenser er konstruert på bakgrunn av erfaringsbasert kunnskap og skal i størst mulig grad gjenspeile realistiske norske forhold.

- Til en av sekvensene lånte vi en togperrong og koordinerte togene i samarbeid med Jerbaneverket. Sekvensen tar for seg en situasjon hvor en mann truer med å kaste sin ekssamboer foran toget. Det har også blitt filmet sekvenser som går på pågripelser av personer med kniv og skytevåpen. Den aller siste sekvensen ble spilt inn midt på Karl Johan på dagtid, forteller Henriksen.

Under filmingen ble filmteamet møtt av flere nysgjerrige forbipasserende, men god varsling i forkant og bruk av skilter og refleksvester hadde en beroligende effekt på publikum.

Studentene ser nytten av å bidra
Tilbakemeldingene fra studentene som har vært med på innspillingene har vært udelt positive.

- Studentene har ønsket å delta fordi de ser nytteverdien av å heve kvaliteten på denne type undervisning som de selv skal gjennomgå, påpeker Henriksen.

Filmprosjektet har bestått av en prosjektgruppe med deltakere fra bacheloravdelingen, operativ seksjon i Stavern og Oslo politidistrikt.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt. Spesielt vil jeg takke Oslo Politidistrikt ved blant annet hundetjenesten og spesielle operasjoner for svært god bistand, sier Henriksen.

Godt mottatt i etaten
Filmprosjektet har blitt godt tatt i mot ute i politidistriktene.

- Flere i etaten har ytret et ønske om å komme og øve på de nye frekvensene.

I gang med redigering
Arbeidet med å redigere filmsekvensene og legge dem inn i eksisterende simulatorer er påbegynt. Det skal i tillegg utarbeides brukermanualer til hver sekvens hvor Spesialenhetens påtaleverk vil bli aktivt brukt i utarbeidelsen.

Når filmene og brukermanualene er klare vil det bli holdt et fagseminar. På seminaret vil alle filmsekvensene bli gjennomgått i et tverrfaglig perspektiv for dem som er tiltenkt å forestå denne type undervisning.

Les tidligere artikkel om filmprosjektet.

Publisert: - Sist oppdatert: |