Hopp til innhold

Positiv debatt om politiutdanningen

Studentrådsleder Simen Bakke ved PHS i Oslo/Kongsvinger har i innlegg og intervjuer uttalt at utdanningen er for lite praktisk rettet. Dette har blitt fanget opp av mange medier de siste dagene.

- Samfunnsutviklingen og oppgaveløsningen som kreves av politiet forutsetter både solid teoretisk og praktisk bakgrunn. Som rektor Håkon Skulstad har uttalt: ”Det tar tre minutter å lære seg å sette på håndjern, men minst tre år å vurdere om du skal gjøre det.”. Vi er opptatt av å styrke utdanningen samlet sett. Enda bedre integrering av praksis og teori – som er gjensidig avhengig av hverandre - er den veien vi skal gå, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Hun roser engasjementet fra studentrådslederen, og er glad for at politiutdanningen omfattes av stor interesse.

- Det er svært positivt at studentene har meninger og forslag om utdanningen. Vi har gode arenaer for dialog med studentene, disse bruker vi også i slike saker. Bachelorutdanningen skal revideres, og det er naturlig å se på dette i den sammenhengen. Men vi må se ønsket fra studentene inn mot helheten, og hvilke muligheter vi har for gjennomføring av praktisk opplæring på våre utdanningssteder.

- Og så er det viktig å ta med seg at hele andre år – som utgjør en tredjedel av utdanningen, er praksis i etaten. Det er også solide deler med opplæring og praktisk trening i de to øvrige årene. Vi har ikke holdepunkter for å si at operativ trening er dårligere nå enn før. Vi har en treårig utdanning, det er kombinasjonen teori og praksis som gjør politiutdanningen i Norge til en attraktiv og god utdanning. Dette står fast, men vi ser hele tiden på muligheten for å forbedre alle sider ved utdanningen, sier Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |