Hopp til innhold

Studentene evaluerer utdanningen

Som en del av Politihøgskolens evalueringssystem er studentene i Fagutvalget med på å påvirke utviklingen av utdanningsinnholdet i utdanningen på B2.

Fagutvalget er studentenes stemme i kvalitetssikring av fagplanene i bachelorutdanningen og omhandler det Kvalitetshåndboken beskriver som programkvalitet. Det er ett fagutvalg per årskull, med fem valgte representanter fra hver skole.

Hvert år evaluerer studentene innholdet i utdanningen ved PHS, med fokus på fagplanen. Det er særlig målene for fagene, vurderingsformer og pensum som blir diskutert. Med en slik evaluering får studentene mulighet til å komme med en tilbakemelding til skolen om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at utdanningen kan forbedres.

- I år har det vært flere ting vi har diskutert rundt opplegget i B2, og vi har kommet med tilbakemeldinger på det vi ønsker skal forbedres, og det som bør beholdes slik det er. Vi er det andre kullet som skal skrive bacheloroppgave, og ser at det er en del med opplegget rundt det som ikke fungerer godt enda, sier student ved B2, Margrete, fagutvalgsrepresentant for PHS i Oslo, med ansvar for hovedområdet politi og samfunn.

Hun forteller at studentene har diskutert hvorvidt det fungerer med tre uker ekstern hospitering innenfor faget tverretatlig samarbeid.

- Vi har også gitt tilbakemelding om at flertallet av studentene syns det fungerte godt å ha taktisk trening både sentralt og lokalt. Disse tilbakemeldingene gjør ikke at vårt kull får et bedre år i B2, men kanskje neste års studenter får et bedre opplegg på grunn av de tilbakemeldingene vi kommer med, sier hun og legger til at det nettopp er derfor hun hadde lyst til å sitte i fagutvalget; for å kunne være med å kvalitetssikre og kanskje forbedre politiutdannelsen, sakte men sikkert.

- Det er alltids noen som klager over pensum og eksamensformer, særlig når eksamenstiden nærmer seg. Men det er kun gjennom evaluering og tilbakemelding til ledelsen på skolen at vi faktisk kan få endret på det som ikke er så bra, sier Margrete.

Overrasket over studentenes rolle
Også Jørgen, fagutvalgsrepresentant for Bodø med ansvar for hovedområde etterforskning, har god tro på ordningen.

- Fagutvalget trenger absolutt motiverte studenter som kan utrette forbedringer på vegne av studentene. Når studentene ikke gir oss tilbakemeldinger på forbedringer, bygger møtet i stor grad på hva vi selv mener om fagene. Derfor er det da viktig med oppegående og motiverte studenter som vil det beste for de som kommer etter. Før hovedmøtet er det ofte et formøte. Vi diskuterer da hvert hovedområde i plenum, og har således stor makt og innflytelse ovenfor ledelsen på PHS, sier han.

- Vi diskuterte blant annet at fagplanen må integreres mer i det daglige. Dette både for studenter og veiledere. Jeg mener at veiledere og studenter i større grad forholder seg til den såkalte "gjennomføringsplanen", som sier veldig konkret hva studenten har vært igjennom i løpet av året. Vi diskuterte også utfordringene om at ting gjøres forskjellig etter hvor man er i praksis. Distriktene har ulike forutsetninger for å gjennomføre planene de har. For å prøve å få bukt med noen av ulikhetene, kan det fastsettes fagdager fra PHS som inneholder en felles plan for alle studentene i politi-Norge. Fagdagene bør tilstrebes da å holdes på større politistasjoner i politidistriktene, sier Jørgen.

Han sier også at forventningene til det å sitte i fagutvalget, kanskje ikke står i forhold til hvordan det faktisk er.

- Jeg ble overasket hvor stor rolle studentene har i dette "rådet". Etter fjorårets fagutvalgsmøte fikk vi utrettet hjemmeeksamen i faget politilære, for nåværende B1- kull. Man føler således at man er med på å utrette en forskjell, sier han.

Prisverdig å opprettholde engasjement
- Erfaringene med fagutvalg er gode. Studentene arbeider seriøst og systematisk, viser gode observasjoner og har flere relevante innspill til det årlige revisjonsarbeidet som skjer hver vår. Utfordringen for studentrepresentantene er at endringsforslag ikke kan få direkte konsekvenser for dem selv, men for kull som kommer etter, sier seniorrådgiver Kjersti Hove, som forteller videre at studentene opplever også at ikke alle forslag til endringer blir imøtekommet.

- Det er derfor svært prisverdig at studentene opprettholder sitt engasjement de tre år de sitter som fagutvalgsrepresentanter, sier hun.

Også seniorrådgiver ved B2, Annette Sund, er utelukkende positiv til ordningen og Fagutvalgets innsats.

- Etter å ha deltatt i fagutvalgets møte forrige uke, må jeg bare si at jeg er imponert over studentenes innsats når det gjelder å gi gode og reflekterte tilbakemeldinger knyttet til studiets fagplaner. Det er ikke bare slik at vi ønsker, men vi er også gjennom kvalitetshåndboken også forpliktet til å ta studentene våre med i både planlegging og evaluering av planverk og utdanning. Studentene blir både hørt og får også gjennomslag for sine tilbakemeldinger. Å ha med så bevisste og flinke studenter som de som her er nevnt styrker meg i troen på at de utgjør et viktig bidrag, sier hun.

- For studenter som engasjerer seg gir det også en tilgang både til informasjon, personer og avgjørelser, de får erfaring i å representere andre og målbære sine synspunkter. De får også en mye større forståelse for rollen som utdanningen har versus etaten for øvrig. Dette gir dem verdifull kompetanse videre inn i yrkeslivet, avslutter Sund.

Publisert: - Sist oppdatert: |