Hopp til innhold

November

Politistudenter, illustrasjonsfoto

Omfattende studie av utdanning og arbeid

Politihøgskolen gjennomfører dette halvåret andre runde av sin store studentundersøkelse. Den følger studentene gjennom utdanningen, og langt ut i arbeidslivet.
Sluttrapport SARA Oslo/Stovner

Betre risikovurdering i familievaldsaker

Erfaringane med risikovurderingsverktøyet SARA er såpass gode at Politidirektoratet vil at fem andre distrikt skal ta i bruk verktøyet innan nyttår.