Hopp til innhold

Kvalitetssikringssystemet ved PHS godkjent av NOKUT

Illustrasjonsfoto av dokumenter
Illustrasjonsfoto
- En stor og solid jobb mange har lagt ned, sier assisterende rektor, Nina Skarpenes.

I loven om universiteter og høyskoler heter det at «Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet» (§ 2-1, (1)).

Systemet som er brukt ved Politihøgskolen er nå godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) sitt styre, og det gir derfor PHS akkreditering som høgskole.

Konklusjonen viser klare forbedringer
Konklusjonen var at kvalitetssikringssystemet ved Politihøgskolen er godt beskrevet med prosedyrer, mål og ansvarslinjer, at det har en utvalgsstruktur som fremmer bred deltagelse i organisasjonen, at institusjonen foretar mange og gode analyser, og at institusjonen fokuserer på utvikling av både kvalitetssikringssystemet og utdanningskvaliteten.

Kvalitetssikringssystemet er i bruk, det er i stand til å avdekke svikt, og Politihøgskolen viser også at vi benytter oss av informasjonen vi får til å videreutvikle kvaliteten i studiene.

Komiteen har imidlertid kommet med noen forslag til forbedringer på enkelte områder.

- Dette er en veldig positiv tilsynsrapport som vi er stolte over å motta. Både studenter og ansatte har bidratt godt i arbeidet, takk til dem! Vi lager nå en plan for oppfølging av de rådene NOKUT har gitt oss, sier Skarpenes.

Politihøgskolen fikk godkjent kvalitetssikringssystemet sitt av NOKUT i slutten av februar 2006 og komiteens anbefalinger da har PHS har fulgt opp.

Publisert: - Sist oppdatert: |