Hopp til innhold

Omfattende studie av utdanning og arbeid

Politistudenter, illustrasjonsfoto
FORELØPIGE RESULTATER: De foreløpige resultatene viser blant annet at politistudentene er uvanlig sterkt knyttet til yrket allerede når de påbegynner utdanningen. Illustrasjonsfoto: Sveinung Uddu Ystad.
Politihøgskolen gjennomfører dette halvåret andre runde av sin store studentundersøkelse. Den følger studentene gjennom utdanningen, og langt ut i arbeidslivet.

Undersøkelsen vil gi mer informasjon om hvem studentene er, og bakgrunnen deres for å velge nettopp denne utdanningen. Videre får Politihøgskolen vite mer om hva studentene ønsker seg av utdanningen, og deres opplevelse av hvordan det de har lært fungerer når de skal ut i arbeidslivet.

Følges opp lenge
Undersøkelsen, Studdata, ble første gang gjennomført med studentkullet som startet utdanningen høsten 2010. Til våren er de ved slutten av sin utdanning, og høgskolen har da muligheten til å følge opp svarene de ga i sitt første år. Svarte utdanningen til forventningene? Hvordan opplevde de praksisåret? Har erfaringene de har gjort seg i løpet av utdanningen endret deres holdninger og innstilling til politiyrket? Dette kullet vil bli fulgt opp også etter at de har jobbet i tre og seks år, for å se hvordan de opplever overgangen til yrkeslivet.

Sammenligne i flere land
Parallelt starter høgskolen i år med en ny undersøkelse av årets studenter som startet i høst – disse vil også bli fulgt videre i utdanningen og ut i arbeidslivet. Nytt av året er at denne undersøkelsen blir gjennomført samtidig og med nøyaktig samme opplegg som i flere andre profesjonsutdanninger på ulike høyskoler. Studentene vil bli kontaktet, og bedt om å fylle ut svarskjema.

Det gir mulighet til å sammenligne politistudentene med studenter fra de andre utdanningene. Samtidig er det igangsatt tilsvarende undersøkelser i flere europeiske land. Ut fra dette kan man få kartlagt forskjeller og likheter mellom politistudenter i Norge og i andre land. Sverige, Finland og Danmark er med.

Resultater i bruk
Resultatene fra undersøkelsen brukes aktivt både i evalueringen av utdanningen og i forskningen. To studier med bakgrunn i disse undersøkelsene er allerede publisert, og flere andre er under utarbeidelse. De foreløpige resultatene viser blant annet at politistudentene er uvanlig sterkt knyttet til yrket allerede når de påbegynner utdanningen, at andelen som har foreldre med lang utdanning er høy blant politistudentene og at mannlige og kvinnelige politistudenter er like ambisiøse når de starter på studiene.

Nye resultater fra Studdata-undersøkelsen var et av hovedforedragene under den nordiske politiforskningskonferansen i Tampere, Finland.

Utdanning i endring
- Det er et stort engasjement rundt utdanningen ved Politihøgskolen. Det siste halve året har det vært en merkbar debatt om utdanningen, spesielt om forholdet mellom kunnskaps- og erfaringslæring. Mange ønsker seg noe mer praktisk trening. Utdanningene ved PHS evalueres jevnlig og skal være i endring. Studdata er en del av dette, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Hun håper at studentene slutter opp om undersøkelsen, noe som vil være svært nyttig nå – og med tanke på fremtidens utdanning og nytteverdi i arbeidslivet.

- Resultatene er allerede i bruk. Det er særlig interessant å se hvordan politistudentene svarer om utdanningen sin i forhold til studenter ved andre kortere profesjonsutdanninger. Her ser vi foreløpig flere likheter og noen forskjeller. Undersøkelsen gir oss solide data og utfyllende kunnskap, både om bakgrunn, utdanning og ikke minst hvordan studentene opplever forholdet mellom utdanningen og kravene i arbeidslivet.

- Vi har tidligere i to runder, Kandidatundersøkelsen, kartlagt at politiet jevnt over er godt fornøyd med de som går ut fra Politihøgskolen. Men kravene endres, både i samfunnet og i politietaten. Vi mener vi er i en god posisjon for å fange opp dette og utvikle oss videre, sier Nina Skarpenes.

Fakta:

 

Publisert: - Sist oppdatert: |