Hopp til innhold

Oktober

Målrettet satsing på sosiale medier

Politihøgskolen (PHS) lanserer nå en utvidet satsing på sosiale medier. En viktig ambisjon er styrket kontakt med ungdommer som ønsker å søke opptak ved høgskolen.

Bruken av barnehus øker

I dag fremla NOVA og Politihøgskolen evalueringen av barnehusordningen. Funnene viser at ordningen er bra for barn og at både barn og pårørende opplever møtet med barnehuset som positivt.

Barnehusene er evaluert

Politihøgskolen og NOVA har evaluert barnehusene i Norge på oppdrag fra Politidirektoratet. Evalueringen presenteres på en pressekonferanse 16. oktober.

Stor interesse for «Bastet og Bundet»

Nærmere 70 inviterte gjester og øvrige interesserte møtte frem for å delta på lanseringen av professor Tor-Geir Myhrers bok «Bastet og Bundet» på Politihøgskolen mandag 8. oktober.

Fortsatt høyt studenttall på Politihøgskolen

Studentopptaket på 720 studenter videreføres i 2013. Også signalene i statsbudsjettet om ytterligere midler til ansettelse av et økende antall ferdig utdannede studenter er gode nyheter.
 Justis- og beredskapsminister Grete Faremo, politidirektør Odd Reidar Humlegård og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samhandling om beredskap og krise

Justis- og beredskapsministeren, forsvarsministeren og politidirektøren deltok i dag på åpningen av studiet nasjonal beredskap og krisehåndtering.