Hopp til innhold

95 prosent får vitnemål ved Politihøgskolen

Tall fra de siste årene viser at 95 prosent fullfører bachelorutdanningen og får vitnemål fra Politihøgskolen.

Ett år etter at studentkullene har gått ut av skolen er det kun fire til fem prosent som ikke har fått vitnemål, noe som innebærer at de aller fleste fullfører utdanningen de startet på.

552 studenter startet sin utdanning i 2009. Noen svært få faller av underveis. Av de 544 aktive studentene som skulle være ferdig med utdanningen våren 2012 fikk 76,5 prosent vitnemålet sitt før sommeren. I midten av september er det 87 prosent som har fått vitnemålet, og dette tyder da på at antallet er på vei mot de 95 prosentene fra tidligere år.

Noen vil forbedre sine karakterer, eller sender inn klage på eksamen - og får vitnemål kort tid etter avslutningen. Det avholdes videre eksamener utover høsten for de som ikke har vitnemål, og det meste av dette er gjennomført og avklart innen midten av november.

Frafall ved andre høgskoler
I en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå i september 2012 fremkom det at fire av ti studenter som starter på høyere utdanning ikke har fullført ti år etter påbegynte studier. Andelen som ikke fullfører øker. Les hele undersøkelsen.

Gledelig og viktig
- Vi gleder oss over at et så stort antall fullfører og får vitnemål her ved Politihøgskolen. Det er positivt for høgskolen, studentene og politiet. Vi har motiverte studenter som jobber hardt med en krevende treårig utdanning, Vi er en profesjonsutdanning inn mot et viktig samfunnsområde, og det er av stor betydning at mange fullfører også i det perspektivet, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Hun understreker likevel at Politihøgskolen ønsker en utvikling som innebærer at enda flere skal få sitt vitnemål på plass i løpet av tre år.

På riktig vei
- Det viktigste er at nesten alle fullfører. Men vi ønsker også at en enda større andel skal få sitt vitnemål før sommeren i tredje og avsluttende studieår. Dette blir enda viktigere nå, med de store kullene som kommer i årene fremover.

- Det er noen fag som studentene sliter mer med enn andre. Men det er positivt at fagområder som tidligere hadde høyt stryk nå har bedre resultater. Det gjelder blant annet våpentjeneste, juridiske emner og idrettsfagene. Vi har arbeidet med noe bedre tilrettelegging, og det kan se ut som vi er på riktig vei her, sier Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |