Hopp til innhold

Fortsatt høyt studenttall på Politihøgskolen

Studentopptaket på 720 studenter videreføres i 2013. Også signalene i statsbudsjettet om ytterligere midler til ansettelse av et økende antall ferdig utdannede studenter er gode nyheter.

- Vi er glad for at Regjeringen fortsetter satsingen på politiet, sier Sjef for Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

- For å sikre en framtidig beredskap er et høyt opptak ved PHS en forutsetning.

Økning med 7, 9 prosent
Bevilgningen til PHS er foreslått økt med 39,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012. Det er en økning på 7,9 prosent, som dekker de studentavhengige merkostnadene og pris- og lønnsvekst.

- PHS er tilfreds med bevilgningene som er foreslått. Vi skal levere god utdanning, forskning og formidling for disse midlene, sier Skulstad.

Politihøgskolen vil nå bruke den nærmeste tiden til å sette seg grundigere inn i statsbudsjettet og forutsetningene som ligger der.

Oppfølging av 22. juli-kommisjonen
Skulstad er også fornøyd med at det satses på oppfølging av 22. juli-kommisjonen. Politidirektoratet har etablert en prosjektorganisasjon som skal gjennomføre et bredt anlagt endringsprogram i politiet. Skulstad sitter her i programstyret.

- Dette blir et svært viktig arbeid for norsk Politi framover. Politihøgskolen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet og vi ser frem til å komme i gang.

Forskning på samfunnssikkerhet og beredskap
Justis- og beredskapsdepartementet vil i samarbeid med andre departementer starte opp et nytt forskningsprogram innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

- Vi ønsker oppstarten av et slikt forskningsprogram velkommen, sier Skulstad.

- Økt kunnskap vil kunne gi oss bedre beslutningsgrunnlag på en rekke områder.

Publisert: - Sist oppdatert: |