Hopp til innhold

Kritisk avhandling om utenrikstjenesten

En ny avhandling, skrevet av Norges første politikvinne med doktorgrad, peker på utfordringer ved norsk politi sin utenlandstjeneste.

Norge har i over 20 år vært en betydelig bidragsyter til politioperasjoner verden over, og er en erfaren global aktør. Oppgaven tar for seg innvirkningen den norske politiinnsatsen i internasjonale tjenester har hatt.

Avhandlingen, skrevet av Maren Eline Kleiven, som til daglig arbeider ved Politihøgskolen, peker på at den politiske symbolikken fremstår viktigere enn selve politiarbeidet. Planleggingen av operasjoner lider under dette. Polititjenestemenn og kvinner opplever at de er mangelfullt forberedt til spesifikke misjoner, og at ekspertisen til den enkelte blir ignorert når de kommer hjem.

Norske tjenestemenn høyt ansett ute
Avhandlingen peker imidlertid også på at norske politifolk er høyt ansett ute, og det gjøres mye bra. Blant annet innenfor arbeidet med kvinner og barn. Det er også et viktig fokus fra norsk side på likeverd og menneskerettigheter.

- Jeg er mer ydmyk nå enn da jeg startet med doktorgraden. Politioperasjoner er en uhyre kompleks affære, og planlegging og utførelse av disse, krever samarbeid på tvers av internasjonale organisasjoner og nivåer. Norge er en av mange partnere, og kan ikke alene endre på større systemer, men kan absolutt bidra med å bedre en rekke forhold. Særlig har det vært givende å snakke med så mange kloke hoder, og det har vært spennende å erfare hvor samstemte mine informanter har vært, sier Kleiven.

Kleivens arbeid ble omtalt i NRK Dagsrevyen lørdag 20. oktober.

Første politikvinne med doktorgrad
Maren Eline Kleiven er første politikvinne i Norge som tar en doktorgrad. Graden er avlagt ved University of Portsmouth. Disputasen fant sted ved The Research Centre for Comparative and International Criminology. Tittelen på Kleivens avhandling var “From Mission Idealism to Operational Realism”.

Kleivens avhandling i pdf (225 sider)

Publisert: - Sist oppdatert: |