Hopp til innhold

Målrettet satsing på sosiale medier

Politihøgskolen (PHS) lanserer nå en utvidet satsing på sosiale medier. En viktig ambisjon er styrket kontakt med ungdommer som ønsker å søke opptak ved høgskolen.

Sentralt i satsingen er en ny side på Facebook, «Bli politi». Denne siden vil erstatte den nåværende siden Politihøgskolen har. Her vil Politihøgskolen forsøke å engasjere enda flere potensielle søkere. Stikkordene er relevant deling og dialog om opptakskrav, viktig informasjon og refleksjoner rundt politiyrket, muligheter for etter- og videreutdanning og et blikk inn mot «livet på Politihøgskolen». En egen konto på You Tube vil inneholde klipp som blant annet viser sentrale øvelser ved opptak og eksempler på hvilke oppgaver politiet skal løse.

Samfunn og synlighet
- Vi har planlagt dette over lang tid, og satsingen er godt forankret i organisasjonen. I vår kjørte vi en bred involveringsprosess med alle faggrupper og avdelinger. Økt bruk av sosiale medier skal bygge opp under Politihøgskolens nye strategi – hvor en samfunnsengasjert og synlig høgskole er ett av hovedmålene. Nye retningslinjer og veiledere er på plass, sier kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen.

Nyheter og videreføring
I tillegg er det blitt opprettet en ny side på Facebook, «Kurs og overnatting», fra Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern. Her vil den store aktiviteten hos JKØ være tema for deling og dialog.

Formidling av kunnskap og forskning er sentralt for Politihøgskolen. Biblioteket ved høgskolen har sin egen Facebook-side, Politihøgskolens bibliotek, denne videreføres med økt fokus på formidling av fag og forskning.

Ny nettside, blogg og Twitter
Politihøgskolen er også i sluttfasen for ferdigstilling av nye nettsider, phs.no vil før årsskiftet komme med ny form og nytt innhold. Et nytt element på nettsiden vil være at toppledelsen ved Politihøgskolen får en egen blogg. Dette skal styrke den løpende formidlingen av meninger og synspunkter, og oppmuntre til debatt. Når det gjelder blogg er det dessuten muligheter for en liten «tyvstart».

Både Politihøgskolen og biblioteket er for lengst på Twitter, og dette vil fortsette i samspill og kombinasjon med øvrige tiltak i sosiale medier. Flere fagpersoner og forskere skal få bistand til å komme i gang på Twitter dersom de ønsker det.

Engasjere flere
- I arbeidet frem mot lansering har vi innhentet solide og oppdaterte kunnskaper fra eksterne aktører, vi har deltatt aktivt, lært mye av andres erfaringer og fra egen etat.

- Vi er naturlig nok litt spent, og vil oppsummere og evaluere fortløpende. Men vi har tro på at økt bruk sosiale medier vil gjøre at vi får en bedre deling og dialog med enda flere – og at vi kort og godt engasjerer enda bedre enn før på arenaer hvor våre målgrupper er. Det er viktig, i forhold til vårt samfunnsoppdrag, og ikke minst for rekrutteringen til Politihøgskolen, sier Torill Gulbrandsen.

Politiutdanning i det digitale samfunn
Flere fagmiljøer ved Politihøgskolen arbeider med sosiale medier. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å se på de digitale dimensjonene i utdanningene ved PHS. Gruppen skal utvikle en strategi som skal sørge for at alle relevante fag ved Politihøgskolen inkluderer den digitale hverdagen i pensum og undervisningsinnhold.

Som ledd i fokuseringen på sosiale medier og digital dimensjon har Politihøgskolen også lansert den «Den digitale timen». Dette er et tilbud til inspirasjon og refleksjon for ansatte ved Politihøgskolen.

Politihøgskolens kanaler i sosiale medier:

http://www.facebook.com/blipoliti
http://www.facebook.com/phsbiblioteket
http://www.facebook.com/phskursogovernatting
http://www.youtube.com/politihogskolen
http://www.twitter.com/politihogskolen
http://www.twitter.com/phsbib
http://www.flickr.com/utdanningphs

Publisert: - Sist oppdatert: |