Hopp til innhold

Stor interesse for «Bastet og Bundet»

Nærmere 70 inviterte gjester og øvrige interesserte møtte frem for å delta på lanseringen av professor Tor-Geir Myhrers bok «Bastet og Bundet» på Politihøgskolen mandag 8. oktober.

Forfatteren anslår i boken at politiet påsetter over 50.000 mennesker håndjern i Norge hvert år. Håndjern er det fysiske maktmiddelet som politiet bruker oftest, og regnes som vanlig og dagligdags i den ordinære tjenesten.

AnerkjennelseProfessor Tor-Geir Myhrer
Forfatteren høstet stor anerkjennelse fra både faglærer i arrestasjonsteknikk ved Politihøgskolen Aun Andresen, advokat Siv Hallgren og leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Alle tre holdt et innlegg under lanseringen av boken.

Myhrer drøfter i boken om det i tilstrekkelig grad er nok kunnskap og bevissthet om den maktanvendelse som bruk av håndjern er. Mange opplever pågripelse og bruk av håndjern som unødvendig og ydmykende, og bruk av håndjern er derfor ofte gjenstand for klager og anmeldelser.

Lover, regler og etikk
«Bastet og Bundet» behandler reglene for bruk av håndjern, og redegjør også for de kravene som Den europeiske menneskerettighetskommisjon stiller til nasjonal lovgivning og praksis på området. Boken gir også en kort behandling av de ulike reglene for bruk av håndjern som gjelder for fengselsbetjenter, vektere, militærpoliti og militære vakter.

Boken er utgitt på Universitetsforlaget.

Publisert: - Sist oppdatert: |