Hopp til innhold

September

Åpner nytt studie i nasjonal beredskap og krisehåndtering

Politiet og Forsvaret er sentrale aktører i nasjonal beredskap og krisehåndtering. Det nye studiet i nasjonal beredskap og krisehåndtering åpner formelt 3. oktober, og er et samarbeid mellom Politihøgskolen (PHS) og Forsvarets Høgskole (FHS).

En krevende lederutfordring

22. juli-kommisjonens konklusjoner betyr at politiet må gjennomføre mange og massive endringer, skriver Rune Glomseth og Terje Aaserud fra PHS. Innlegget sto på trykk i Dagbladet 24. september.

Hva er god politiutdanning?

Hva er god politiutdanning? Det spørsmålet drøfter førsteamanuensis Geir Aas ved PHS i denne kronikken, som også står på trykk i siste utgave av Politiforum. Han advarer blant annet mot teorifiendtlighet i utdanningen, som han mener er å mistolke...

PHS kommenterer 22/7 rapporten

HØRING - NOU 2012:14 - RAPPORT FRA 22. JULI-KOMMISJONEN. Kommisjonsrapporten trekker fram mange viktige læringspunkter på flere nivåer i samfunnet. Flere punkter er direkte knyttet til videreutvikling av politiet, og Politihøgskolen vil ha en sentral...

Hva slags politistyrke skal vi ha?

22. juli-kommisjonen konkluderer med at politiets kompetanse og operative slagkraft ikke er god nok. Men hva slags politistyrke skal vi ha, spør professor Tor-Geir Myhrer i et innlegg i Dagsavisen.

Joshua Phelps disputerer

Alle
Fredag 21. september disputerer han for sin doktorgrad ved Psykologisk institutt, UiO. Phelps er ansatt ved bacheloravdelingen ved PHS.

Politihøgskolen med etterkontroll av vandel

Det er igangsatt en etterkontroll av alle studentenes vandel ved Politihøgskolen (PHS). Bakgrunnen er at det er oppdaget ett tilfelle hvor en søker som tidligere var ilagt en straffereaksjon ble tatt opp ved høgskolen, uten at dette forholdet ble...

Oppstart for masterstudiet

I dag starter 29 studenter på masterstudiet i politivitenskap ved Politihøgskolen (PHS). Nytt av året er at fem av studentene kommer rett fra bachelorutdanningen.