Hopp til innhold

Joshua Phelps disputerer

Fredag 21. september disputerer han for sin doktorgrad ved Psykologisk institutt, UiO. Phelps er ansatt ved bacheloravdelingen ved PHS.

Medieomtalen av innvandrere har endret seg siden 1984, fra ekskluderende beskrivelser til ord som fokuserer på etablering i det norske samfunnetJoshua Phelps.

I sin doktorgradsavhandling har Phelps undersøkt medias omtale om innvandrere samt hvordan nordmenn opplever sitt ansvar for integrering. To studier undersøker hvordan språket som brukes til å beskrive så vel minoriteter som majoriteter har endret seg i løpet av de siste 25 årene. To andre studier belyser etniske nordmenns holdninger til integrering.

Store forandringer i medieomtalen av nordmenn og innvandrere
To av Phelps’ studier undersøker om medieomtalen av innvandrere og den norske majoriteten har forandret seg betydelig i tidsperioden 1984-2010.

Omtale av innvandrere som «fremmed» og «utlending» har avtatt i bruk. Derimot har det vært en økning i bruk av ord som beskriver hvordan innvandrere har blitt mer etablert i det norske samfunnet, samt om opprinnelse, som «etnisk minoritet» «flerkulturell bakgrunn» eller «norsk-pakistansk». Uttrykk som beskriver den norske majoriteten med fokus på opprinnelse, f.eks. «etniske nordmenn», har også økt.

- Studiene viser hvordan gruppedynamikken mellom nordmenn og innvandrere har blitt mer sammensatt over tid. På den ene siden kan et større fokus på bakgrunn og opprinnelse bidra til å skille nordmenn og innvandre fra hverandre. Men samtidig tyder hyppigere bruk av uttrykk om innvandrere som etablert medlemmer i det norske samfunnet på en økende aksept og fokus på inkludering, sier Phelps.

Nordmenns holdninger til integrering
To studier til i Phelps’ doktoravhandling analyserer etniske nordmenns holdninger til eget ansvar i integreringen av innvandrere. Resultatene viser at nordmennenes egne holdninger til å justere samfunn og kultur i integreringsprosessen kan knyttes til både samfunnsideologier, personlighetstrekk og hvordan nordmenn oppfatter innvandrernes motiver og evne til integrering.

Nordmenn er mer positive til å ta ansvar i integreringen når de har en global identitetsorientering og skårer lavt på spørsmål om gruppedominans og tilknytning til autoriteter. De er også mer positive til integrering når innvandrerne ikke oppfattes som en samlet gruppe, samt når de vurderer at innvandrere har positive hensikter og kompetanse til å bli integrert i det norske samfunnet.

Metode
Doktorgradsavhandlingen til Phelps baserer seg på spørreskjemaundersøkelser foretatt blant over 1000 etniske nordmenn og en tekstanalyse av 72 forskjellige uttrykk om majoriteter og minoriteter i media.

For mer informasjon om tid og sted for disputasen se uio.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |