Hopp til innhold

Åpner nytt studie i nasjonal beredskap og krisehåndtering

Politiet og Forsvaret er sentrale aktører i nasjonal beredskap og krisehåndtering. Det nye studiet i nasjonal beredskap og krisehåndtering åpner formelt 3. oktober, og er et samarbeid mellom Politihøgskolen (PHS) og Forsvarets Høgskole (FHS).

Hendelsene 22.juli 2011 og erfaringene under og etter disse, men også andre hendelser de senere årene har tydeliggjort et behov for å styrke samarbeidet, samt et økt fokus på kompetanseheving i og mellom etatene. Dette er også synliggjort gjennom samvirkeøvelser de senere årene, herunder de nasjonale øvelsene Tyr og Gemini. Det har også kommet klare politiske signaler og føringer om et tettere samarbeid mellom etatene. Disse erfaringene og signalene har Politihøgskolen og Forsvarets Høgskole registrert, og vi samarbeider i dag på flere fagområder i tillegg til dette studiet, som evaluering av de nevnte nasjonale øvelsene og gjennom forskningsprosjekter.

Strategisk ledelse
Lederoppgavene ved beredskapsarbeid og krisehåndtering er særlig krevende og vektlegges derfor. Oppgavene er knyttet til koordinering og styring av alle tilgjengelige ressurser i ulike sektorer, samt koordinering av ressurser fra flere sektorer, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Dette forutsetter at ledere må ha spesifikk kunnskap om krisearbeid, herunder gjeldende planverk, ressurssituasjon og det systemet de skal arbeide innenfor. I krisesituasjoner er det viktig at ledere på alle nivåer har evne til å fatte riktige beslutninger, og har handlekraft til å gjennomføre dem.

Samhandling
Formålet med utdanningen er å bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle nasjonal beredskap og krisehåndtering. Utdanningen skal derfor bidra til å styrke samhandlingen mellom de sentrale samvirkeaktørene. Gjennom dette skal blant annet politiets kompetanse på bestillinger økes, og på samme tid Forsvarets kompetanse på å avgi ressurser.

Utdanningen består av to emner som kan tas samlet eller hver for seg:

Emne 1: Forståelse av nasjonal beredskap og krisehåndtering som gir 10 studiepoeng

Emne 2: Krisehåndteringsøvelser som gir 5 studiepoeng.

Målgruppe
De primære målgruppene er ledere i forsvarssektoren (fra majors nivå/tilsvarende sivile og masterstudenter på Forsvarets høgskole) og politiet (politimester, stabssjef og deres faste stedfortredere, medlemmer av politimesterens strategiske gruppe/rådgivere og redningsledelsen).

Studiet er også åpent for andre som har oppgaver innen nasjonalt beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Åpning 3. oktober
Den formelle åpningen av studiet skjer 3. oktober 2012 på Politihøgskolen i Oslo. Justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren deltar, sammen med Sjefen for PHS og Sjefen for FHS. Media inviteres til å være med på åpningen. For nærmere info om dette, bes media ta kontakt med Kommunikasjonsenheten på PHS: , 48 88 79 34.

Sist oppdatert: |