Hopp til innhold

Ikke flere svikt i rutinene ved Politihøgskolen

Etterkontrollen av vandel som ble gjennomført ved Politihøgskolen har ikke avdekket ytterligere svikt i rutinene.

Etterkontrollen av alle politistudentenes vandel ble satt i gang denne uken. Bakgrunnen var at det ble oppdaget ett tilfelle hvor en søker som tidligere var ilagt en straffereaksjon ble tatt opp ved høgskolen, uten at dette forholdet ble avdekket og håndtert i opptaksprosessen.

Det er ikke avdekket at Politihøgskolen har flere studenter med straffereaksjon som ikke opptaksnemndene kjente til under opptaket. Det viser den omfattende etterkontrollen, som ble avsluttet fredag formiddag.

- Det var viktig for oss å foreta denne etterkontrollen for å forsikre oss om at svikten i rutinen var et enkelttilfelle og ikke en systemsvikt, sier avdelingsleder for bachelor, Geir Normann Valaker.

Helhetlig vurdering av vandel
Politihøgskolens regelverk åpner for at det i enkelte tilfeller kan gjøres en skjønnsmessig vurdering dersom lovbruddet eller handlingen er av bagatellmessig art eller ligger så langt tilbake i tid at det ikke kan sies å være avgjørende for skikketheten til søkeren. Vandelen som helhet blir vurdert i forhold til opptak.

Publisert: - Sist oppdatert: |