Hopp til innhold

Politihøgskolen med etterkontroll av vandel

Det er igangsatt en etterkontroll av alle studentenes vandel ved Politihøgskolen (PHS). Bakgrunnen er at det er oppdaget ett tilfelle hvor en søker som tidligere var ilagt en straffereaksjon ble tatt opp ved høgskolen, uten at dette forholdet ble avdekket og håndtert i opptaksprosessen.

Alle studenter har fått mail om det foretas en etterkontroll, slik de har krav på.

PHS setter svært strenge krav til vandel og egnethet hos søkere og studenter. 

- Den aktuelle saken innebærer svikt i sikkerhets- og kvalitetsrutiner ved opptak, sier Geir Normann Valaker, avdelingsleder bachelor ved Politihøgskolen.

- Sjef for PHS, Håkon Skulstad, har derfor beordret en full gjennomgang av vandel og rutiner ved opptak. Dette også for å få klarhet i om det foreligger flere saker som skyldes svikt i rutinene, som PHS ikke kjenner til.

Disse undersøkelsene vil ta noe tid. PHS vil informere nærmere om alle sider ved det som nå er fremkommet, når resultatene av undersøkelsene foreligger.

Publisert: - Sist oppdatert: |