Hopp til innhold

April

Utvekslingsstudenter fra Sverige

Stor økning av studenter på utveksling

Antallet andreårsstudenter som skal utveksle har økt markant, fra 28 i fjor til 45 i år. Tilsvarende antall utenlandske studenter hospiterer ved alle PHS sine avdelinger.
Antall søkere i 2013

Flere søkere fra 21 politidistrikter

4052 søkte Politihøgskolen i 2013. Det er rekord i antall søkere. En gjennomgang av tallmaterialet viser solid økning i søkertallene fra 21 politidistrikter. Flest vil bli politi i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og på Romerike.