Hopp til innhold

Ny bok: Psykologi i operativ tjeneste

Patrick Risan
BOK TIL B1-STUDENTENE: Høgskolelektor Patrick Risan har gitt ut bok, om innføring i psykologi.
Høgskolelektor Patrick Risan og tidligere lærer ved Politihøgskolen Tom Hilding Skoglund har gitt ut fagbok særlig rettet mot politistudenter i deres første utdanningsår.

Vi som underviser i psykologi ved skolen har følt at det har manglet en bok om om psykologi opp i mot politiets operative arbeid, forteller høgskolelektor og førsteamanuensis Patrick Risan. Etter i overkant av et år har Risan og medforfatter Tom Hilding Skoglund nå utgitt boken.

Innføring i psykologi i operativ tjenesteForsiden av boken
Hvordan håndterer du stress i en operativ yrkeshverdag? Hvordan møter du andre som opplever stress og krise? Hva må du vite om psykiske lidelser for å hjelpe andre mennesker? Dette er noen av svarene forfatterne av boken forsøker å gi et svar på.

I boken skal studentene lære om de grunnleggende mekanismene bak menneskelige stressreaksjoner. Forfatterne gir en grunnleggende beskrivelse av hvordan stress kan mestres i operativt arbeid. I tillegg til dette gir boken en innføring i psykiske lidelser.

- Målet med boken er at den skal være en plattform for undervisningen mellom teori og praksis, forteller Risan.

Boken er særlig rettet mot politistudenter i deres første utdanningsår, men kan også være av interesse for dem som utdanner seg til eller er i operative yrker.

Publisert: - Sist oppdatert: |