Hopp til innhold

Ny bok: Vitenskapsteori for politiet - Tenkemåter i kunnskapsstyrt politiarbeid

Egil Olsvik
VITENSKAPSTEORI: Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den har relevans for etaten generelt.
Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Egil H. Olsvik, presenterer i sin nye bok ulike syn på vitenskap, forholdet mellom teori og praksis samt sentrale forskningsmetoder.

- Håpet er at boka kan være med på å styrke undervisningen i vitenskapsteori ved Politihøgskolen, sier førsteamanuensis Egil H. Olsvik og fortsetter:Forsiden av boken

- Boken tar utgangspunkt i 22. juli-rapporten og uttalelsene fra Politidirektoratet, som etterlyste mer kunnskapsstyrket erfaringslære. Boka tar for seg ulike syn på hva vitenskap er: eksperimentell-, tolkningsbasert- og praktisk kunnskap. Et sentralt tema er spørsmål om konkret innhold i begrepene om «kunnskapsstyrt politiarbeid» og «erfarngslæring».

Praktisk og operativ
I boken forsøker Olsvik både å få fram den nære sammenhengen mellom forskning og etterforskning, og refleksjon over praktisk kunnskap og operative oppgaver.

- Faget vitenskapsteori bør være grunnleggende for en høgskoleutdanning, og jeg håper at boken kan tydeliggjøre at metodene i praktisk politiarbeid har en klar sammenheng med vitenskapelige tenkemåter, sier Olsvik.

Publisert: - Sist oppdatert: |