Hopp til innhold

Desember

Uniformsskjorte til politiet

Tema: Etterforskning

Siste utgave av magasinet Norsk Politi har etterforskning som tema. Politihøgskolen har en sentral plass i denne temautgaven. Blant annet redegjøres det for at antallet som tar videreutdanning i etterforskning er doblet de siste årene.
Politiet løper inn døra i huset

Politipatruljer leter etter risiko

Patruljerende politi leter etter de potensielt mest alvorlige oppdragene. De prioriterer oppdrag ut fra egne følelser og interesser, og ser bort fra hvor sannsynlig det er at de alvorligste hendelsene faktisk vil finne sted.
Øving med MP-5 i fullt utstyr

Nesten 200 har gjennomført UEH-kurs

Siden opptrappingen startet i mars 2013 har nå over 200 politifaglig ansatte gjennomført opplæring for innsatspersonell 3, som kvalifiserer for tjeneste i politiets utrykningsenheter (UEH).

Stabskurs på nett og i distrikt

Politihøgskolen starter i 2014 med årlige stabskurs. Det blir kortere samlinger og halvparten av treningsopplegget vil foregå i eget distrikt. Stabstreningen i Stavern kortes ned til to dager - og forelesningene blir nettbaserte.