Hopp til innhold

Justering av fysiske tester for opptak til Politihøgskolen

Student utfører benkpress
BENKPRESS: For testen benkpress endres vektbelastningen for kvinner. Den økes fra 30 kg til 32,5 kg.
Foran opptaket i 2014 justerer Politihøgskolen de fysiske testene som søkerne må bestå for å komme inn på bachelorutdanningen.

Den største endringen er at det innføres en ny test i hoveddelen svømming. I tillegg er det justeringer på de andre hoveddelene.

- Hensikten med de fysiske opptaksprøvene er å sikre at søkere som tas opp til bachelorutdanningen har tilstrekkelig grunnlag og potensiale til å kunne gjennomføre de fysiske krav som ligger i utdanningsløpet, sier seksjonsleder for opptak og rekruttering Ann-Lisbeth Framaas.

Her er de konkrete justeringene:

Svømming
Hoveddelen svømming vil nå bestå av tre tester: undervannssvømming, dykk og 100 meter svømming.

Testen som går på å hente opp 2 dykkerringer på 1,5 meters dyp går nå under betegnelsen undervannsvømming - tidligere kalt dykk.

Den nye testen som går på å gjennomføre et dykk til en dybde på 2,5 meter og hente opp 1 dykkering, kalles nå dykk. Dykketesten er den samme for begge kjønn, og søker blir evaluert til bestått/ikke bestått.

Utførelsen av testen 100 meter svømming endres ikke, men evalueringsformen går fra poengskala, til bestått/ikke bestått. Makstid for å bestå øvelsen på 2 minutter og 40 sekunder for kvinner og 2 minutter og 30 sekunder for menn.

Styrke
Utførelsen av testene høy bom for menn og lav bom for kvinner forblir som tidligere, men det gjøres justeringer i evalueringen. For menn reduseres minstekravet fra 5 til 4 repetisjoner for å bestå. For kvinner beholdes det samme minstekravet, 4 repetisjoner, men poengskalaen heves for å oppnå 2 og 3 poeng. 

For testen benkpress endres vektbelastningen for kvinner. Den økes fra 30 kg til 32,5 kg. Testen er ellers uendret.

Kondisjon
Det foretas ikke endringer i utførelsen av løpstesten, men poengskalaen heves med 2,5 prosent.

Minimumskravet for å bestå blir 802 meter for menn og 704 meter for kvinner. 

Publisert: - Sist oppdatert: |