Hopp til innhold

Nesten 200 har gjennomført UEH-kurs

Øving med MP-5 i fullt utstyr
KREVENDE: UEH-opplæringen er krevende, her fra øving med MP-5 i fullt utstyr. Foto: Gase Handeland, Politidirektoratet
Siden opptrappingen startet i mars 2013 har nå over 200 politifaglig ansatte gjennomført opplæring for innsatspersonell 3, som kvalifiserer for tjeneste i politiets utrykningsenheter (UEH).

Målet er å øke antallet fra ca. 800 til ca 1200 på landsbasis i denne innsatskategorien, som er politidistriktenes regionale innsatsstyrke. Opplæringen skjer i regi av Politihøgskolen. Opptrappingen kom som et resultat av evalueringene etter 22/7, og en erkjennelse av behovet for en større styrke med denne kompetansen - inn mot skarpe og krevende oppdrag.

Etterslep
- Det var også et visst etterslep på opplæringen, og det var en ytterligere begrunnelse for å utvide kurstilbudet. Tidligere år gjennomførte vi to til tre kurs i året, i 2013 har vi hatt fem. I løpet av året har nærmere 200 tjenestemenn og -kvinner fra de fleste distrikter gjennomført UEH-opplæringen. Vi er godt i rute, og planlegger syv kurs i 2014, sier politiinspektør Per Olaf Torkildsen, sjef for operativ seksjon ved Politihøgskolen.

Kurset inneholder en mer avansert polititaktikk og våpentjeneste og fokus på situasjonsforståelse og mentale forberedelser for skarpe, væpnede og krevende operasjoner. Under beskrivelsen av kurset står det følgende:

Utdanningen har en varighet på tre uker. Søkerne bør merke seg at utdanningen er svært krevende.

Netto økning
- Vi må etterfylle, noen går jo ut av aktiv tjeneste, og godkjenningen må opprettholdes. Samtidig skal vi altså øke det totale antallet. Dette er ingen liten oppgave, men vi er nok nå nærmere 900 politiansatte som har UEH-opplæring. Nå er etterslepet tatt inn, vi har netto økning og er på vei mot 1200, som er målet, sier Torkildsen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) og Øyvind Raustein

PÅ STEDET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) i samtale med instruktør på IP-3 kursene Øyvind Raustein. Foto: Gase Handeland, Politidirektoratet

Torsdag 28. november besøkte politidirektør Odd Reidar Humlegård og en delegasjon fra Politidirektoratet den siste kurssamlingen for året på Heistadmoen på Kongsberg. Politidirektøren fikk en oppdatert orientering og status for denne viktige satsingen i norsk politi.

Stortingsmelding 21 om Terrorberedskap fra mars 2013 omtaler målsettingene med styrking av innsatspersonell i politiet. Her kan du også lese om de ulike kategoriene IP4, IP3, IP2, og IP1.

Publisert: - Sist oppdatert: |