Hopp til innhold

Tema: Etterforskning

Uniformsskjorte til politiet
NORSK POLITI: Magasinet Norsk Politi utgis av Politidirektoratet og har som mål å øke kunnskap og forståelse om norsk politi. Illustrajonsfoto
Siste utgave av magasinet Norsk Politi har etterforskning som tema. Politihøgskolen har en sentral plass i denne temautgaven. Blant annet redegjøres det for at antallet som tar videreutdanning i etterforskning er doblet de siste årene.

Beredskap har forståelig nok hatt et stort fokus i og utenfor politiet siden 22/7. Men flere røster har også påpekt betydningen av å ivareta og utvikle kvaliteten på politiets daglige gjøremål, ikke minst gjelder dette etterforskning. Temautgaven av Norsk Politi, som utgis av Politidirektoratet, tar da for seg nettopp etterforskning på bredt plan i siste utgave. Flere reportasjer og intervjuer fra Politihøgskolen viser at interessen for videreutdanning innen fagfeltet er økende, fagtilbudet er utvidet og nye læringsformer er innført.

Norsk Politi tar også for seg presset på påtalejuristene, med reportasje fra Grønland i Oslo. Du kan bli med opp i lufta med politihelikopter og videre er portrettintervjuet i denne utgaven med den nye justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen (Frp).

Les reportasjene om etterforskning, og hele magasinet på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |