Hopp til innhold

Februar

Politistudenter

Flere politistudenter skal raskere i jobb

I statsbudsjettet og påfølgende disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten er det satt av 150 millioner kroner til 350 nye politistillinger fra sommeren 2013. 70 stillinger i Oslo, og 280 i de øvrige politidistriktene.
Politiinspektør Per Olaf Torkildsen i Folketingets spørrepanel.

Norsk politi diskuterte beredskap i Folketinget

For femte gang inviterte Forum for Samfundets Beredskap (FSB) til Danmarks nasjonale 112-dag den 11.2.13. Politihøgskolens operative seksjon deltok for andre året på rad. – Seminaret skaper dialog og tverrfaglig forståelse, sier de norske representantene.