Hopp til innhold

Øvelse Tyr evaluert av Politihøgskolen

Beredskapstroppen tar seg inn i et fly.
ILLUSTRASJONSFOTO: Politiet/Torgny Alstad.
PHS har evaluert Øvelse Tyr 2012 og i dag legges evalueringen fram. Rapporten trekker fram en rekke læringspunkter.

- Øvelsen har avdekket lærings- og forbedringspunkter på flere områder, sier Eirik Rosø, som har ledet evalueringsarbeidet ved Politihøgskolen.

- Her kan nevnes: Forsvarets bistand til politiet, kommunikasjon og samvirke mellom etater, situasjonsrapportering og for dårlige planverk, sier han.

Samtidig understreker Rosø nytteverdien av øvelsen.

- Planleggingen og gjennomføringen av Øvelse Tyr 2012 har gitt deltakerne en arena for å videreutvikle gode relasjoner og tillit for å bedre beredskaps- og krisehåndteringsevnen. Dette både innad i egen organisasjon, og på tvers av etater. Disse gevinstene har skjedd på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, sier Rosø.

Utfordrende å endre
Øvelse Tyr er politiets nasjonale øvelse, som arrangeres årlig i uke 44. Politidirektoratet, avdeling for politiberedskap og krisehåndtering, var ansvarlig for ledelse av planleggingsprosessen og gjennomføringen av øvelsen, i hovedsamarbeid med Romerike politidistrikt .

Planleggingen av øvelsen startet tidlig i 2012, og ble avsluttet med en fullskala samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operasjonelt, strategisk og politisk nivå i krisehåndteringen ble øvd.

Øvelsen foregikk hovedsakelig i området rundt Oslo Lufthavn Gardermoen, i Lillestrøm og i Oslo, og hadde et scenario bygget på et forhøyet trusselnivå, objektsikring, hendelser relatert til luftfarten, terror og gisselsituasjon. 40 ulike aktører deltok på øvelsen.

- Utfordringen etter slike store øvelser, er å gjøre nødvendige endringer på bakgrunn av de læringspunkter som er identifisert. Dette gjelder for de aktørene som deltok på øvelsen, samt for andre med samme roller og ansvar andre steder i landet, sier Rosø.

Ønsker å bidra til nasjonal læring
I rapportens forord sier rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad:

- Rapporten fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012:14) gir politiet til dels sterk kritikk for beredskapsnivå, evnen til å erkjenne risiko og lære av øvelser, krisehåndteringsevne og samvirke med andre etater i beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet. Politihøgskolen håper derfor at denne evalueringsrapporten kan bidra til nasjonal læring, videreutvikling av samarbeidet mellom politiet og Forsvaret og andre samvirke- og beredskapsaktører.

Politihøgskolen vil rette en stor takk til alle som har bidratt til denne rapporten.

Les hele rapporten

Publisert: - Sist oppdatert: |