Hopp til innhold

Flere politistudenter skal raskere i jobb

Politistudenter
ILLUSTRASJONSFOTO: Sveinung U. Ystad
I statsbudsjettet og påfølgende disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten er det satt av 150 millioner kroner til 350 nye politistillinger fra sommeren 2013. 70 stillinger i Oslo, og 280 i de øvrige politidistriktene.

I tillegg til dette er det satt av ytterligere 93 millioner kroner for å sikre midler til 202 stillinger for de som ble ferdig utdannet fra Politihøgskolen i 2012. 41 av disse stillingene skal gå til Oslo, mens 161 skal gå til de andre distriktene. I sum setter altså Regjeringen av nærmere 243 millioner kroner ekstra i forhold til å ansette studenter i 2013. Dette må ses i sammenheng med det første store kullet på 720 studenter som går ut av Politihøgskolen våren 2013.

Stillingene er fordelt
Politidirektoratet har fordelt de 280 stillingene i sitt disponeringsskriv for 2013 til distriktene. I tillegg kommer altså planlagte 70 stillinger til Oslo. Alle distrikter får en økning, og ved fordeling av årsverkene skal det legges vekt på at den operative tjenesten ved alle politidistriktene blir bedret. Disponeringsskrivet og fordeling i distriktene kan leses på politi.no -  listen kan ses direkte her.

- Politihøgskolen har hatt som et mål at flere nyutdannete skal komme i jobb raskere. Det er gledelig at det nå opprettes stillinger i det omfanget vi nå ser. Det er bra for Politihøgskolen og våre studenter, men også for norsk politi, sier Sjef for PHS, Håkon Skulstad.   

Politiutdanning gir jobb
De siste tallene fra Politidirektoratet viser at 9 av 10 studenter fra 2012-kullet som har bestått eksamen er i jobb i etaten 31. januar 2013. Dette er noen flere enn for målingen i desember 2012, og bekrefter tendensen fra tidligere år: De aller fleste er i jobb ett år etter at de er uteksaminert.   

- Politiutdanning gir jobb. Med økte bevilginger for ansettelser kan våre studenter fortsatt se lyst på jobbmulighetene i etaten, selv om et rekordstort antall går ut av Politihøgskolen til sommeren og i årene fremover. Flere ansatte i politiet er et mål for politiet - og for hele samfunnet. Det er dette som nå gjenspeiles i prioriteringene og budsjettene, sier Håkon Skulstad. 

Publisert: - Sist oppdatert: |