Hopp til innhold

Norsk politi diskuterte beredskap i Folketinget

Politiinspektør Per Olaf Torkildsen i Folketingets spørrepanel.
SPØRREPANEL: Politiinspektør Per Olaf Torkildsen i Folketingets spørrepanel. FOTO: Forum for Samfundets Beredskap.
For femte gang inviterte Forum for Samfundets Beredskap (FSB) til Danmarks nasjonale 112-dag den 11.2.13. Politihøgskolens operative seksjon deltok for andre året på rad. – Seminaret skaper dialog og tverrfaglig forståelse, sier de norske representantene.

Rammen rundt 112-dagen var lagt til Folketinget, og tilstede var myndigheter og aktører innenfor samfunnets beredskap i Danmark, samt politikere fra landets kommunestyrer og regionråd, medlemmer av Folketinget og gjester fra de nordiske landene.

Fokuset under seminaret var derfor aktuelle og relevante problemstillinger innenfor beredskap som blant annet omfatter politi, brann og helse, og i alt fire hovedtemaer ble diskutert.

Deltaker i et av hovedtemaenes spørrepanel rundt samarbeid og relasjoner på tvers av aktørene i beredskapsarbeidet, var blant annet seksjonsleder for operativ seksjon ved Politihøgskolen, politiinspektør Per Olaf Torkildsen.

Også operasjonsleder Tore Solberg fra Oslo Politidistrikt satt i panelet, da i temaet rundt samfunnets sårbarhet i forbindelse med bruk av IT og oppgaven til samfunnsberedskapen på dette.

Ser på effektiviteten
I Danmark har man siden 2005 hatt en nasjonal sentral på operasjonelt nivå. Denne sentralen skal koordinere alle samfunnets ressurser i forbindelse med krisehåndtering av større hendelser.

Torkildsen stilte spørsmålet om denne ordningen er effektiv, i og med at den ikke har kommandomyndighet over de aktuelle ressursene. Dette også i sammenheng med at sektoransvaret står sterkt i Danmark.

Samvirkeprinsippet
- Politifaglig utvikling har lenge hatt et nordisk perspektiv. På operativ side har vi også lenge hatt god kontakt med dansk politi i forhold til aktuelle tema. Danske kolleger besøker jevnlig våre utdanninger og vise versa. Gjennom FSB møter vi også aktører fra andre etater og organisasjoner – på et høyt nivå, sier Torkildsen.

Målet for representantene fra Politihøgskolen forteller Torkildsen er å diskutere felles utfordringer for eksempel med dansk politi, brannvesen, beredskapsstyrelsen eller prehospital virksomhet sammen med tilsvarende fagfolk fra Sverige.

- Alt sammen er i påhør av dansk politisk nivå som også deltar aktivt i konferansen og debatten. Det hele er knyttet til prinsippet om samarbeid aktørene imellom - samordning og samvirke som vi kaller det på norsk. Etter 22.juli har vi fått innført et fjerde prinsipp for krisehåndtering i Norge, nemlig samvirkeprinsippet, sier han.

Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. (Stmld 29 2011-2012 – Samfunnsikkerhet, s. 39).

Forskning og videreutvikling
Også forskning innenfor myndigheter, aktører og praktikere i Norden ble diskutert.

- Alle landene har tilnærmet lik innfallsvinkel på dette med forskning på arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og vi innser at vi ikke klarer alt selv. Det er viktig å bli enige på de riktige nivåene, og at temaene fordeles innenfor de nordiske landene. Vi innhenter erfaringer og bidrar med erfaringer selv ved blant annet å delta på slike seminarer som FSB arrangerer. Man forsker på det som er behov for å forske på, slik at vi kan videreutvikle praksisfeltet, sier politioverbetjent Eirik Rosø.

Rosø forteller videre at utfordringen er implementeringen av det man diskuterer i disse foraene, men ofte starter utviklingen med det at man kommer sammen, prater sammen og utveksler erfaringer og ideer.

- Ideen fra Danmark hvor fagfolk møter politikere, kan også være noe å ta med seg hjem til Norge. Politihøgskolen kunne gjerne fasilitere et liknende møtested, avslutter Rosø.

Norsk politi er også invitert til en større samling i slutten av april, også i Folketinget, hvor myndighetenes bruk av sosiale medier står på dagsordenen.

Les mer om FSB på deres nettside

 

Publisert: - Sist oppdatert: |