Hopp til innhold

Omfattende forskning om samfunnssikkerhet

Utblåste vinduer etter terrorangrepet 22. juli.
ILLUSTRASJONSFOTO: Henrik Lied, NRK, Flickr/Creative Commons
Forskningsrådet vedtok 7. februar rapporten fra programplanutvalget som grunnlag for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II.

Programplanutvalget ble opprettet av Forskningsrådet i august 2012, og har bestått av 9 fagpersoner og tre departementer under ledelse av professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen. Og så Heidi Mork Lomell fra Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen har deltatt i programplanutvalget.

Professor Tore Bjørgo

Professor Tore Bjørgo

Tore Bjørgo presenterte utvalgets rapport for divisjonsstyret. Han la vekt på det som har vært sentrale diskusjoner i programplanutvalget, blant annet om i hvor stor grad 22. juli skal legge føringer for et nytt program. Han understreket at en trengte forskning om hvordan samfunnet kan være mer robust og møte ukjente risikoer og sårbarheter. Han nevnte også at det bør bli et program for både grunnforskning og anvendt forskning, og at noen relevante temaer kan dekkes innenfor andre programmer.

Utvalget har innhentet innspill om forskningsbehov og forslag til aktuelle forskningstemaer fra ulike forsknings- og brukermiljøer. 

Regjeringen har mer enn doblet innsatsen til forskning om samfunnssikkerhet i forhold til det forrige SAMRISK-programmet, som ble avsluttet i juni 2011. De neste fem årene skal Forskningsrådet tildele minst 20 millioner kroner årlig gjennom SAMRISK II.

Midlene kommer fra Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og første utlysning vil komme i løpet av året. 

To nye prosjekter ved PHS
Professor Tore Bjørgo er naturlig nok svært fornøyd med Forskningsrådets anerkjennelse av programplanutvalgets arbeid, og at det nå er vedtatt et program som kan iverksette konkrete forskningsprosjekter.

- Ved Politihøgskolen har vi nå startet forberedelser for å utvikle søknader om midler til minst to konkrete prosjekter. Det ene prosjektet er forebygging av terrorisme, med fokus på trusselvurderinger og inngripen, som jeg står bak. Det andre vil trolig bli et prosjekt om samhandlingen mellom politi og forsvar, som Tor-Geir Myhrer og Johanne Yttri Dahl koordinerer. Det er også mulig å utvikle søknader på andre temaer eller bli partner i prosjekter som andre institusjoner står bak, sier Tore Bjørgo.

Les mer om temaet i nyhetsbrev fra Forskningsrådet.

Publisert: - Sist oppdatert: |