Hopp til innhold

Mer målrettet styring av ressursene i politiet

Illustrasjonsfoto
Politidirektoratet la torsdag 6. juni frem «Ressursanalysen», som gjennomgår ressursbruken og disponeringen av midlene i politi- og lensmannsetaten.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at kunnskapen fra analysen skal brukes til mer målrettet styring av ressursbruken i etaten, slik at etaten får mest mulig politikraft ut av de tildelte midlene. Analysen viser blant annet at det er store forskjeller mellom distriktene, for eksempel når det gjelder utgifter til leie av lokaler og prisen på innkjøp av biler.

Ressursanalysen 2012 gir en oversikt over utgiftene i politi- og lensmannsetaten fra 2004 til 2012, inkludert særorganene. Rapporten beskriver utviklingen for enkeltområder som lønn og bemanning, konsulentutgifter, lokalleie og utgifter til maskiner, inventar og utstyr. Analysen viser at det har blitt 725 flere årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 2009 til 2012. 196 av disse er økt antall årsverk i politistillinger. Økningen i politiårsverk var særlig høy høsten 2012, en økning som har sammenheng med at avgangskullet etter økt opptak på Politihøgskolen ble tilsatt i etaten. Årets avgangskull fra Politihøgskolen er enda større og det er i årets budsjett lagt til rette for tilsetting av 350 nye årsverk i siste halvdel av 2013. Dette vil styrke politibemanningen ytterligere, sier Humlegård.

Les mer om analysen – og last ned hele dokumentet på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |