Hopp til innhold

Over ni av ti politistudenter er nå ansatt i etaten

Studenter
Ilustrasjonsfoto
Tall fra Politidirektoratet (POD) viser pr. 30. april 2013 at nær 96 prosent av avgangsstudentene i 2012 har bestått eksamen. 94 prosent er nå ansatt i politiet.

Tall fra POD viser at 492 av 523 som har bestått eksamen er registrert som lønnsmottakere i politiet. Det vil si at pr. 30. april 2013 er 94,07 prosent av de uteksaminerte studentene i arbeid. Erfaringstall viser at om lag 94 prosent studentene fra Politihøgskolen har begynt å jobbe i etaten innen ett år etter uteksaminering. Alle landets politidistrikter har fått minst fem nye stillinger fra andre halvår 2013. Disse stillingene er øremerket for å få nyutdannede politistudenter ut i jobb. 

Over 14 300 ansatte
Det er nå over 14 300 tilsatte i politiet, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Ved utgangen av mars 2013 har Politi- og lensmannsetaten 8029 årsverk med polititjenestemenn, 851 juristårsverk og 5038 årsverk sivilt tilsatte. Med 414 tilsatte i PST er det 14 332 årsverk i politi- og lensmannsetaten.

For å kunne møte samfunns- og kriminalitetsutviklingen frem mot 2020 er det satt et mål på 2 politiårsverk pr. 1000 innbyggere. Størst hinder for å nå dette målet er at befolkningsveksten er større enn den politiet la til grunn da strategien «Politiet mot 2020» ble lagt. Opptaket ved Politihøgskolen økt til 720 studenter pr. år, og det første store kullet på 720 studenter går ut fra Politihøgskolen denne våren.

Den generelle dekningsgraden er 1,59 for politidistrikt og særorgan. Med PST er dekningsgraden 1,64 pr. 1000 innbyggere, hvilket er likt forrige periode. Dekningsgraden er basert på bemanning pr. 31.03.2013.

Publisert: - Sist oppdatert: |