Hopp til innhold

En investering i kunnskap og kompetanse

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenberg
STORTINGSMELDING: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenberg presenterte stortingsmeldingen om terrorberedskap ved Politihøgskolen i Oslo.
Stortingsmeldingen om terrorberedskap ble lagt frem på Politihøgskolen 20. mars. Statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo snakket flere ganger direkte til studentene i sin fremleggelse.
Charlotte Hauger og sjef PHS Håkon Skulstad

ØNSKET VELKOMMEN: Sammen med sjef PHS ønsket politistudent Charlotte Hauger statsministeren og justis-og beredskapsministeren velkommen til Politihøgskolen.

Mange studenter og ansatte og et tallrikt pressekorps gjorde at auditoriet på Politihøgskolen var helt fullt under presentasjonen. Både statsministeren og statsråden henvendte seg flere ganger til studentene, med følgende budskap: Dere er fremtidens politi, og det vi nå legger frem vil få stor betydning, ikke minst for dere som skal ut og gjøre jobben for å skape trygghet i Norge. Det er en viktig grunn til at vi er akkurat her i dag.

En god investering
Sjef for Politihøgskolen, Håkon Skulstad, er klar i sin konklusjon etter presentasjonen av stortingsmeldingen:

- Dette er en tydelig investering i kunnskap og kompetanse for norsk politi. Politihøgskolen får ytterligere oppgaver for å utvikle og forbedre norsk politi, og vår sentrale rolle i dette arbeidet understrekes. Vi skal bidra til å bedre beredskapen der folk bor. Alle med våpengodkjenning skal trene mer, dette gjelder hele politiet. Så skal utrykningsenhetene (UEH) i distriktene styrkes vesentlig med 200 ekstra mannskaper både i 2013 og 2014. Og vi skal bidra til å styrke kunnskap og opplæring på operasjonssentralene. Vi er rede til å ta disse oppgavene, og det er svært positivt at tiltakene er finansiert gjennom ekstra bevilgninger. Det gjør at vi kan sette i gang - nå,  sier Håkon Skulstad.

Hele stortingsmeldingen
Stortingsmeldingen er en oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, og av Stortingets særskilte komite. Regjeringen bevilger umiddelbart 109 millioner kroner ekstra for å komme i gang med tiltakene - les mer om meldingen. Politidirektoratets kommentar kan leses på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |