Hopp til innhold

Høringssvar og mer åpenhet

Utklipp av ett av høringssvarene.
HØRINGSSVAR: Politihøgskolens høringssvar publiseres på phs.no.
Fra i dag, 8. mars vil Politihøgskolen publisere sine høringssvar fortløpende på phs.no. Tiltaket er et bidrag for en styrket åpenhetskultur ved høgskolen, noe som er forankret i strategien «Kunnskap for et tryggere samfunn» 2012 - 2016.

Høringssvar har tidligere blitt utgitt på forespørsel. Nå publiseres disse fortløpende under menypunktet «Om PHS» på siden «Høringssvar og offentlig journal». Informasjon om offentlig journal ligger også på samme side. Høgskolen har ikke elektronisk versjon, men flere medier har blitt oppmerksom på journalen, som tilsendes ukentlig ved bestilling.

- Åpenhet og ærlighet er vedtatte verdier for Politihøgskolen, og dette forutsetter en kultur og holdninger som bygger opp under verdiene. Men det er også viktig å følge opp, og det å legge praktisk til rette for informasjonshenting er et viktig bidrag. Medier og andre interesserte skal enkelt kunne finne og skaffe seg tilgang til relevante og offentlige dokumenter fra Politihøgskolen, sier kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen.

Politihøgskolen har også en ambisjon om en stadig bedre og mer effektiv håndtering av medieforespørsler og øvrige henvendelser inn mot områder av offentlig interesse ved høgskolen.

- Ett av hovedmålene i vår strategiske plan er at vi ønsker å være en samfunnsengasjert og synlig Politihøgskole. Vi går nå opp veien mot dette målet. Selv om vi så vidt har startet, tar vi flere initiativ ut i offentligheten enn før. Dette gjelder både formidling av høgskolens policy, deltakelse i debatter og formidling av fag og forskning. Fortløpende publisering av høringssvar på phs.no er et bidrag til å nå målene våre, sier Torill Gulbrandsen.

Publisert: - Sist oppdatert: |