Hopp til innhold

Rekordmange søkere til Politihøgskolen

Politistudenter
4052 søker om opptak på Politihøgskolen i 2013. Dette er det høyeste søkertallet noensinne. 610 flere søkere enn i 2012 utgjør en økning på nesten 18 prosent.

Det er også flere enn før som har Politihøgskolen som førsteprioritet i sin søknad om høyere utdanning: 3233 oppgir dette, en økning på 500 fra 2012. Dette utgjør en økning på drøyt 18 prosent. Også antallet som kun har søkt Politihøgskolen stiger: 1839 i år mot 1551 i 2012.

Også kvinneandelen øker: For første gang er den på over 40 prosent, nærmere bestemt 40,8 mot 39,9 i 2012. Dette utgjør en liten, men symbolsk viktig økning til godt over 40 prosent, som er har vært et mål for Politihøgskolen.   

Snittalderen for søkerne til bachelorutdanningen er på 22,6 år, mot 22,4 i 2012.  

Attraktiv utdanning og viktig yrke
Det skal tas opp 720 studenter fra høsten 2013 fordelt på lærestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Politihøgskolen vil i løpet av et par uker komme tilbake med interessen for søknader til det enkelte lærested, og den fylkesvise interessen over hele landet for å søke Politihøgskolen. Tall for antall søkere som oppgir å ha etnisk minoritetsbakgrunn vil også foreligge senere.

- Tallene er svært gledelige. Dette viser at Politihøgskolen fremstår som en attraktiv utdanning – og politiet som et interessant og viktig yrkesvalg. Etter 22. juli 2011 har det vært mye debatt om politiet. Det har vært vedvarende kritikk i rapporter og mediedekning over lang tid. Men allerede i fjor fikk vi signaler fra studenter om at de så det som viktigere enn noen gang å søke seg til politiyrket. Denne tendensen ser ut til å styrke seg. Det ser også ut som om vi har fått frem at politiutdanning faktisk gir jobb i etaten. Dette lover godt for politiet og for samfunnet, flere enn før søker seg til en utdanning og et yrke for trygghet og kriminalitetsbekjempelse, sier Sjef for PHS, Håkon Skulstad.

Satsing på sosiale medier
Hovedtallene fra søknadsprosessen 2013 måler først og fremst interesse. Politihøgskolen må nå se an den videre opptaksprosessen når det gjelder søkernes kvalifikasjoner og egnethet. Søkerne skal sende inn dokumentasjon, og så vil et antall på bakgrunn av dette bli innkalt til opptaksprøver. Først 20. juli vil det endelige resultatet foreligge gjennom Samordna opptak.

- Det er for tidlig å konkludere, men vi tror at vår satsing på sosiale medier - i tillegg til mer tradisjonelle rekrutteringsaktiviteter - har slått positivt ut i forhold til antall søknader. Vår Facebook-side «Bli politi» har nå nær 10.000 følgere, vi svarer fortløpende på spørsmål og bruker film som pedagogisk virkemiddel. Vi treffer nok målgruppen potensielle søkere i enda større grad enn før, i nye kanaler, sier kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen, Torill Gulbrandsen.  

 

Søkertall - Søkere og førsteprioritet

Publisert: - Sist oppdatert: |