Hopp til innhold

Svært fornøyde ansatte ved Politihøgskolen

MOTIVERTE: Ansatte ved Politihøgskolen gjør gjerne en ekstra innsats. Illustrasjonsfoto: Bjørn Erik Rygg Lunde
Ansatte ved Politihøgskolen er svært fornøyd med arbeidsplassen sin. Høgskolen skårer bedre enn gjennomsnittet i etatens store medarbeiderundersøkelse, og skårer 4,5 på jobbtilfredshet på en skala fra 1 til 5.

Svarprosenten var videre gledelig høy. Hele 89 prosent av de ansatte besvarte undersøkelsen, mot 68 prosent i 2011.

Undersøkelsen gir gjennomgående et bedre resultat enn undersøkelsen fra 2011, og Politihøgskolen skårer også noe høyere enn etaten for øvrig innenfor alle hovedområder. Ellers er resultatene både på de høye og lave verdiene mye i tråd med hva som ellers er svart i etaten.

- Resultatene er meget positive for Politihøgskolen. Vi kan glede oss spesielt over at vi har motiverte ansatte som er villige til å gjøre en ekstra innsats, sier sjef PHS, Håkon Skulstad.

Overveiende positive tilbakemeldinger
Ansatte ved Politihøgskolen svarer blant annet:

  • At de har varierte og interessante arbeidsoppgaver
  • At de er villige til å gjøre en ekstra innsats utover det som normalt forventes 
  • At de er motiverte i forhold til arbeidet
  • At de har mulighet til å utvikle seg Publisert: - Sist oppdatert: |