Hopp til innhold

7 av 10 med vitnemål i jobb

I GANG: Så langt i år er 7 av 10 nyutdannede i aktiv tjeneste i etaten. Illustrasjonsfoto
Ferske tall fra Politidirektoratet viser at 7 av 10 avgangsstudenter med vitnemål fra Politihøgskolen 2013 er i jobb i etaten 30. september.

Det ble høsten 2013 opprettet 350 nye stillinger som nyutdannete kan søke, i tillegg til ledige stillinger som følge av naturlig avgang.

Statistikken viser at 613 av de 700 som fullførte tredje år har fått vitnemål, dette er en gjennomføringsgrad hittil på 87,6 prosent. Siden opptaket i 2008 har nærmere 98 prosent av studentene fullført med vitnemål, og ett år etterpå har 94-95 prosent vært ansatt i etaten.

Det var 14.735 lønnede årsverk i politiet pr. 30.09.2013, og dekningsgraden var på 1,73 politiårsverk pr. 1000 innbygger. Tallene inkluderer ansatte i særorgan og PST. Oppdaterte tall på dekningsgrad for tredje kvartal kommer noe senere i påvente av befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå.

Statistikken fra Politidirektoratet kan du lese på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |