Hopp til innhold

Politihøgskolen må ha balanse i utdanningen

Politistudenter
NY UNDERSØKELSE: Studentene i PF har kommet med ny studentundersøkelse som viser stort engasjement rundt politiutdanningen. Illustrasjonsfoto
Studentene organisert i Politiets Fellesforbund (PF) har gjennomført en spørreundersøkelse om politiutdanningen blant sine medlemmer. Nå er resultatene publisert.

- Det er positivt med engasjement rundt utdanningen. Det meste av det som fremkommer i PF-studentenes undersøkelse er velkjente synspunkter fra de evalueringene høgskolen selv gjennomfører. Jeg regner med at PF-studentene tar sine resultater videre inn i studentrådene og fagutvalg, som er de formelle studentorganene som Politihøgskolen samhandler med, sier assisterende rektor Nina Skarpenes. 

Forskningsbasert kunnskap og praksis
Undersøkelsen viser at 83 prosent av de spurte ønsker mer vektlegging av politifaglige områder i fremtiden. Nesten 73 prosent ønsker mindre samfunnsfag. Samtidig oppgir studentene at de trives, og samlet oppgir 88 prosent at de fornøyd og/ eller at skolen oppfyller forventningene når det gjelder hvordan utdanningen legges opp. 7 av 10 studenter (71,5 prosent) mener oppsummert og totalt sett at de er fornøyd med dagens utdanning. 

- Vi må ha balanse i vår utdanning. Det må igjen være lov å minne om at en tredjedel av utdanningen, hele det andre året, er et praksisår. Skal vi tilby en attraktiv bachelorutdanning må vi sikre forskningsbasert kunnskap - kombinert med erfaringslæring. Studentene må opparbeide både analytiske ferdigheter, vurderingsevne og handlekraft. Dette henger sammen, sier Nina Skarpenes. 

Hun er imidlertid ikke avvisende til endringer og justeringer av utdanning og undervisningsopplegg.

- Våre fagplaner og undervisning er ikke hugget i stein. Vi har en levende debatt, og har blant annet styrket polititaktiske disipliner og skytetrening de siste par årene. Det er også et mål for oss å få en best mulig flyt i undervisningen, slik at såkalt teoretisk pensum og praktisk øving kombineres best mulig. Studentene skal være i stand til å lære videre i yrkeskarrieren, de har et godt grunnlag for det når de går ut av Politihøgskolen, understreker Nina Skarpenes. 

Publisert: - Sist oppdatert: |