Hopp til innhold

Politihøgskolens første kvinnelige professor

Helene Ingebrigtsen Gundhus
FØRSTE KVINNELIGE PROFESSOR: Politihøgskolen gratulerer Helene Ingebrigtsen Gundhus med professorkompetanse.
Politihøgskolen gratulerer Helene Ingebrigtsen Gundhus med professoropprykk og som første kvinnelige professor ved Politihøgskolen.

Nyheten om at tidligere førsteamanuensis nå professor Helene Ingebrigtsen Gundhus hadde fått professorkompetanse har blitt mottatt med gratulasjoner både internt og eksternt.

- Jeg må bare understreke at jeg virkelig setter pris på den måten Politihøgskolen har tilrettelagt for å søke professorkompetanse. Alle har vært så positive og støttende, forteller Gundhus.

For å få tittelen professor er det høye krav. I kravene står det at forskeren skal vise bredde når det gjelder tema og forskningsmetode, originalitet, selvstendighet samt være relatert til den internasjonale forskningsfronten.

Gode kolleger og forskningssamarbeid
Professor Helene Ingebrigtsen Gundhus trekker fram samarbeid internt og eksternt som viktige faktorer for opprykket til professor.

- Jeg kommer fra kriminologi, men har alltid hatt en tverrfaglig forskningsprofil, noe som kommer til uttrykk blant annet gjennom doktorgraden min «For sikkerhets skyld» som tok for seg IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. På Politihøgskolen har jeg jobbet mye og godt sammen med blant annet Marit Egge, Jon Strype og Paul Larsson, forteller Gundhus.

I tillegg har Gundhus vært tilknyttet flere internasjonale forskningsprosjekter, som i stor grad har hatt betydning for fremdrift og forskningsprofil.

- Her vil jeg trekke fram prosjektet «Kriminalitetskontroll, risiko og teknologisk kultur» sammen med Heidi Mork Lomell og Katja Franko Aas, og prosjektet «Kriminalitetskontroll ved Europas grenser», ledet av professor Katja Franko Aas. Det siste prosjektet avsluttes i januar 2015, og mitt bidrag vil være å gi ny kunnskap om politiets profesjonalisme i en globalisert verden.

Politihøgskolen gratulerer igjen Helene Ingebrigtsen Gundhus med tittelen som professor, som den første kvinnelige professoren - og som den femte professoren skolen har.

Publisert: - Sist oppdatert: |