Hopp til innhold

Oktober

Rapporten

Rapport om radikalisering

Ny forskningsrapport fra Politihøgskolen, «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett». Førsteamanuensis ved PHS, Inger Marie Sunde, er hovedforfatter og redaktør.
Beredskapstroppen

Beredskapstroppen - fra kurs til studie

11.september ble «Utdanning av innsatspersonell kategori 1», godkjente av høgskolestyret ved Politihøgskolen. Fra studieåret 2013/2014 er dette nå et studium tilsvarende 30 studiepoeng.
Førsteamanuensis Silje Bringsrud Fekjær

Hvordan bli en lykkelig masterstudent

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Silje Bringsrud Fekjær kom 8. oktober med bok. Denne boka gir praktiske og konkrete råd om hva som skal til for å skrive en god masteroppgave.
Erna Solberg

Signaler om politiet i Regjeringens plattform

Høyre og Fremskrittspartiet la frem sin plattform for en ny regjering mandag kveld 7. oktober. Justisområdet er et prioritert område for den nye regjeringen, og det er mange signaler om politiet – også om Politihøgskolen – i dokumentet.
Henning Kaiser Klatran

Søker deltakere til studie om hatkrim

Førsteamanuensis Henning Kaiser Klatran ved Politihøgskolen skal gjennomføre en studie om folk som har opplevd trakassering, trusler eller vold på grunn av kjønnsuttrykk eller antatt seksuell identitet.