Hopp til innhold

Beredskapstroppen - fra kurs til studie

Beredskapstroppen
HÅPER PÅ FLERE SØKERE: Ønsker med dette studiet å fange opp den erfaringsbaserte kunnskapen.
11.september ble «Utdanning av innsatspersonell kategori 1», godkjente av høgskolestyret ved Politihøgskolen. Fra studieåret 2013/2014 er dette nå et studium tilsvarende 30 studiepoeng.

- De som jobber i Beredskapstroppen har en tidsbegrenset tjeneste. Det vi ønsker med dette studiet er og fange opp den erfaringsbaserte kunnskapen en del av disse tilegner seg, da kan flere dra nytte av erfaringen til disse tjenestepersonene på et seinere tidspunkt, forteller politioverbetjent ved EVU Arne Jon Overland.

Beredskapstroppen er den politienheten i Norge skal besitte den høyeste operative spisskompetansen i norsk politi. Denne gruppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. For å ivareta enkelhet, kraftsamling og handlefrihet bør Beredskapstroppens ressurser setter sammen for optimal løsning av et oppdrag.

Tidligere var «Utdanningen av innsatspersonell kategori 1» et kurs, som ikke gav studiepoeng.

- Det er viktig for utdanningen og Politihøgskolen at dette blir en utdanning. Det gir flere muligheten til ved et senere tidspunkt å ta en erfarings basert mastergrad på bakgrunn av sin erfaring og utdanning, understreker Overland.

Håper antallet søkere øker
- Denne utdanningen er i nært samarbeid mellom Beredskapstroppen og Politihøgskolen. Ideen til studiet ble sådd for en del år tilbake – og nå etter at den har modnet er studiet klar, sier politioverbetjenten.

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene. Studiet skal som hovedregel gjennomføres i løpet av ni til ti måneder.

Beredskapstropp utdanningen er estimert til ca.84o timer. Her utgjør samlingene utgjør ca. 560 timer - som kan fordeles over kortere eller lengre tid. Den første samlingen starter umiddelbart etter de to seleksjonsukene. Samlingene er obligatorisk.

-Selv om dette tidligere bare var et kurs og ikke et studium er det viktig å understreke at all den praktiske kunnskapen som har vært lært bort, har vært teoretisk forankret, forteller politioverbetjent Overland.

Overland understreker at det praktiske vektlegges like mye som før, men det er fokuset på å synliggjøre alt gjennom det skriftlige som er den store forskjellen.

- Vi håper at det blir flere søkere til grunnutdanningen for innsatspersonell kategori 1, etter at dette gjøres om til et studium, sier politioverbetjent ved EVU Arne Jon Overland.

Publisert: - Sist oppdatert: |