Hopp til innhold

Politidirektøren ønsker seks distrikter og færre tjenestesteder

Politidirektør Odd Reidar Humlegård
SEKS DISTRIKTER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård la frem høringssvaret på Politianalysen på pressekonferansen på Oslo Kongressenter. Foto: politi.no
Politidirektør Odd Reidar Humlegård opprettholder Politianalysens anbefalinger om seks politidistrikter, og en reduksjon av antall tjenestesteder fra 354 til 210. Han ønsker også en videre utredning av politiets oppgaveportefølje.

Dette kom frem da politidirektøren mandag 7. oktober la frem politiets samlede høringssvar på Politianalysen. Humlegård vektla at de aller fleste politimesterne og lederne i politiet støtter en vesentlig reduksjon av både distrikter og tjenestesteder. Han åpnet for at mellom seks og ti distrikter kan være en løsning som imøtekommer de effektene han og politiledelsen ønsker ut av endringene.

- Vi må nå lese høringssvaret grundig, og følge nøye med i den videre prosessen, inn mot et nytt stortingsflertall og en ny regjering. Vi er fornøyd med at politidirektøren skriver at de 10 grunnprinsippene for norsk politi - fra Politirolleutvalget i 1981 og Politirollemeldingen i 2005 - fortsatt står fast. Politihøgskolens egen høringsuttalelse er vedlagt til departementet, sammen med høringssvarene fra øvrige distrikter og særorgan. Dette er positivt, og bidrar til et enda bredere beslutningsgrunnlag, sier assisterende rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

I dialog med Politidirektoratet
Hun er spesielt glad for at Politihøgskolens fremtidige tilknytning til politietaten skal utredes særskilt. I høringssvaret fra politidirektøren heter det:

Politihøgskolen (PHS) er etatens sentrale utdanningsinstitusjon og spiller en sentral rolle, innen rekruttering, utdanning og kunnskapsutvikling. Politidirektoratet har i dialog med Politihøgskolens ledelse konkludert med å starte et arbeid for å se nøyere på behovet for utviklings- og forbedringsområder knyttet til PHS sin styringsmodell.

- Dette er vi svært glad for. Vi var bekymret for Politianalysens utgangspunkt, som skapte tvil om vår plass og rolle inn mot politietaten, og vi hadde også bekymringspunkter rundt spørsmål om fortsatt akademisk frihet, som vi mener styrker troverdigheten i vårt arbeid - men også politiets beslutningsgrunnlag. Nå skal vi sammen se grundigere på dette, og det ser vi frem til, sier Nina Skarpenes.   

Publisert: - Sist oppdatert: |