Hopp til innhold

Rapport om radikalisering

Rapporten
RADIKALISERING: Ny rapport fra Politihøgskolen om radikalisering på internett.
Ny forskningsrapport fra Politihøgskolen, «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett». Førsteamanuensis ved PHS, Inger Marie Sunde, er hovedforfatter og redaktør.

Sammendrag:

Tre studier foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt beskriver hvordan internett brukes for å vinne oppslutning til ekstremistiske bevegelser. Beskrivelsene ligger til grunn for en analyse foretatt av Politihøgskolen, som gjelder ulike problemstillinger som bør tas i betraktning i en forebyggende strategi mot problemet. Forskningsrapporten gir ny innsikt på et felt som hittil har fått lite selvstendig oppmerksomhet fra forskningen internasjonalt. Rapporten er utført som ledd i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2010-2013. (Fyldigere sammendrag på norsk og engelsk i rapporten).

Les den i PIA :

Sunde, I. M. (Red.). (2013). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett (PHS forskning 2013:1). Oslo: Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |