Hopp til innhold

Statsbudsjettet: Fortsatt opptak av 720 studenter

Politistudenter
STATSBUDSJETTET 2014: Det blir fortsatt 720 studenter på hvert trinn i den treårige bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Illutrasjonsfoto
Regjeringen la mandag 14. oktober frem statsbudsjettet for 2014. I budsjettet foreslås det en videreføring av opptak av 720 studenter til Politihøgskolen.

Politihøgskolens samlede budsjett foreslås økt med 2,8 prosent, til nærmere 561 millioner kroner. Det foreslås bevilget 314 millioner kroner til stillinger i politietaten for nyutdannete fra høgskolen - en økning fra 243 millioner i 2013. Det samlede budsjettet for politi- og påtalemyndighet foreslås økt med litt over en milliard, til over 14,5 milliarder kroner - en økning på 7,6 prosent.

- Vi ser selvsagt svært positivt på at opptaket av 720 studenter opprettholdes, og vi er også glad for at det skal fremskaffes og finansieres et tilstrekkelig antall stillinger til de store kullene som går ut av Politihøgskolen. Vi vil sette oss godt inn i det fremlagte budsjettet, men det skjer nå et politisk skifte. Signalene fra den nye regjeringen om politiet har vært positive, men vi må avvente litt før vi har et mer fullstendig bilde, både for politiet og for Politihøgskolen, sier rektor Håkon Skulstad.

Nøkkeltall for politiet i det fremlagte statsbudsjettet kan du lese på regjeringen.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |