Hopp til innhold

Dekningsgrad i politiet 2. kvartal 2013

Uniformsskjorte
Det var 1,73 ansatte i politiet per 1000 innbygger 2. kvartal 2013, som er noe høyere enn forrige oversikt presentert 31. mars.

Dekningsgraden for 2. kvartal inkluderer sommervikarer, og at alle politiinspektører fortsatt er medregnet i kolonnen for jurister. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er inkludert i dekningsgraden.

Her er tallene - også brutt ned på det enkelte politidistrikt og særorgan.  

Generell dekningsgrad
I mars 2013 var den generelle dekningsgraden er 1,59 for politidistrikt og særorgan. Med PST var dekningsgraden 1,64 per 1000 innbyggere, hvilket var likt for perioden før dette igjen. 31. mars 2013, var det da over 14 300 ansatte i politiet og PST, fordelt på 8029 årsverk med polititjenestemenn, 851 juristårsverk og 5038 årsverk sivilt tilsatte. Med 414 tilsatte i PST er det 14 332 årsverk i politi- og lensmannsetaten. 

Det er ca. 400 flere politifaglige årsverk i 2. kvartal, antallet for jurister er stabilt og det er noen flere sivilt ansatte. Denne høsten lyses det ut ca. 350 nye stillinger for nyutdannet politi. 

Publisert: - Sist oppdatert: |